Kvægbrugere med 2,3 dyreenheder pr. hektar kan nu trygt fylde ærter på såmaskinen, når forårsarbejdet går i gang.

Myndighederne har accepteret, at byg-ærtehelsæd med græsudlæg miljømæssigt kan sammenlignes med byg med kløvergræsudlæg. Dermed er der åbnet for, at byg-ærtehelsæd med græsudlæg kan dyrkes og regnes med blandt de krævede 70 procents grovfoder på bedrifter med over 1,7 dyreenheder pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det har hidtil ikke været tilladt, fordi et bilag til Husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter, at der ikke må dyrkes ærter under undtagelserne fra Nitratdirektivet.

- Men takket være en faglig udredning sammen med Landskontoret for Planteavl samt et politisk pres har Dansk Kvæg nu fået accept af, at der ikke er miljømæssigt belæg for den regel, siger gårdejer Peder Philipp, formand for Dansk Kvæg.

- Vi er glade for, at Skov- og Naturstyrelsen har været lydhøre over for vores faglige argumenter og har givet kvægbrugerne mulighed for dyrke byg-ærtehelsæd til køerne, siger Peder Philipp.