En dansker og to svenskere blev de første modtagere af Bayer CropSciences nyindstiftede nordiske innovationspris, der udløste 10.000 euro eller cirka 75.000 kroner til deling mellem prismodtagerne.

De første modtagere af prisen blev proprietær Jens Østergaard, Brønderslev, agronom Lars Törner, Vallåkra og landmand Göran Olsson, Dalby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prisen tildeles af en komité, der består af professor Arne Astrup, KVL, chefkonsulent Carl Aage Pedersen, LR, forskningsledare Christer Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet og projektleder Jens Husby, Bayer CropScience.

Jens Østergaard Jensen

Komitéens begrundelse for at tildele prisen til Jens Østergaard Jensen var blandt andet, at han gennem tiden har været idémand til mange forskellige opfindelser:

- Jens Østergaard Jensen står bag udviklingen af et system til svovlsyrebehandling af gylle. Over en længere periode har han i sine egne svinestalde udviklet et system til reduktion af ammoniaktab fra både stald og lager samt ved udbringning.

- Mange forskere på verdensplan har forsøgt at forsure gylle, men uden den fornødne succes. Det nye ved Jens Østergård forsuringsprincip er, at tilsætning af en specificeret mængde koncentreret svovlsyre under nøje kontrollerede forhold kan få svinegyllens pH ned på 5,5, og at den forbliver på samme lave niveau under lagring og udbringning af gyllen.

- Når den behandlede gylle føres tilbage til stalden og bruges til udskylning af gyllekummerne, viser resultaterne en reduktion mellem 70 og 80 procent i ammoniakfordampning fra stalden. I disse bestræbelser på at få næringsstofferne og i særdeleshed kvælstof til at cirkulere bedst mulig inden for landbruget, tegner forsuring af gyllen meget positiv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tabet af ammoniak fra stalde, lagring og udbringning kan markant reduceres. Det ekstra kvælstof, der bevares inden for det agrare kredsløb, vil gavne både landmandens økonomi og miljøet. Hvilket er et godt eksempel på, hvordan ideer om integreret produktion kan føre til et mere bæredygtigt landbrug.

Svenske modtagere

Begrundelsen for, at Lars Törner og Christer Nilsson skal dele prisen med Jens Østergaard Jensen, er de resultater, de har opnået som henholdsvis initiativtager og idérig leder i den almennyttige forening "Odling i Balans", der interesserer sig for integreret produktion.

Formålet er at reformere landbruget i retning af større miljøvenlighed under iagttagelse af økonomi og krav til produktkvalitet.

Miljørigtig udvikling

Chef for Bayer CropScience i Norden, Gerhard Simons, fortalte i sin velkomsttale ved prisuddelingen, at Bayer CropScience som en af verdens største leverandører af plantebeskyttelsesmidler globalt har forpligtet sig til at fremme initiativer til en miljørigtig samfundsudvikling, sådan som det også kommer til udtryk på FNs topmøder.

- Som led i dette understøtter og fremmer Bayer CropScience på verdensplan det bæredygtige landbrug, for eksempel i forbindelse med dyrkning af sunde og rigelige fødevarer, sagde han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Bayer CropScience vil derfor også sætte fokus på en bæredygtig udvikling i de skandinaviske lande og for at markere det, besluttede vi at uddele en nordisk pris.

Gerhard Simons uddybede, at prisen gives til personer fra et af de nordiske lande, der gennem forskning eller udvikling inden for landbruget har skabt fornyelse på områder som: