Abonnementsartikel

Trækfugle kan være smittekilde til aviær influenza hos fjerkræ i Holland

De hollandske veterinærmyndigheder oplyser, at der siden lørdag i forrige uge er konstateret udbrud af den smitsomme fjerkræsygdom aviær influenza i otte besætninger i Holland.

Yderligere 17 besætninger er under mistanke for at have sygdommen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Myndighederne har afspærret de smitteramte områder og har forbudt omsætning af rugeæg og levende fjerkræ.

Siden lørdag har en bekendtgørelse været trådt i kraft, der forbyder import af levende fjerkræ eller rugeæg fra Holland til Danmark.

De hollandske myndigheder har tidligere fundet smittekilden hos vildfugle. Da en del af de ramte besætninger er fritgående, mistænker man fortsat vildfugle som smittekilde.

På vej til Danmark

Holland er gennemgangsområde for mange trækfugle, som netop nu er på vej til Danmark.

Der er foreløbigt ingen meldinger fra Holland om, at sygdommen er set hos trækfugle. Imidlertid henstiller Fødevaredirektoratet til ejere af fjerkræ, at man er ekstra opmærksom på sygdom i besætningerne, på hygiejne og på rengøring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det gælder især for områder, hvor der kommer store flokke af trækfugle til. Fjerkræbrug, hvor dyrene går ude, kan eventuelt holde dyrene inde indtil videre.

Fødevaredirektoratet indskærper også forbudet mod at give høns æggeskaller fra husholdningen, fordi æggeskaller fra importerede æg fra det smitteramte område i Holland i uheldige tilfælde kan overføre smitte.

Fødevaredirektoratet vil i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser og Fjerkræbranchen undersøge om trækfugle kan være bærere af aviær influenza-virus.

Aviær influenza er en meget smitsom sygdom, der ligesom Newcastle disease kan få store økonomiske konsekvenser for fjerkræproduktionen.

Den påviste aviær influenza-virus er af en type, som kun i meget sjældne tilfælde forårsager sygdom hos mennesker.