Abonnementsartikel

Folketinget debatterer landbrugslovgivning på torsdag

Regeringen bliver presset fra begge sider på torsdag 13. marts, når jordbrugskommissioner er på Folketingets dagsorden både under en forespørgselsdebat og førstebehandlinger af beslutningsforslag fra henholdsvis SF og Enhedslisten.

Det er Dansk Folkeparti, som lægger de afgørende mandater bag kravet om ændringer af systemet med jordbrugskommissioner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Mit bud er, at jordbrugskommissionerne har udtjent sig selv, især efter at landboforeningerne er blevet lagt sammen med de gamle husmandsforeninger.

- Jeg kunne godt forestille mig, at man lagde kompetencen ind i Fødevareministeriet, for så ville beskyldninger om kammerateri forsvinde totalt.

- Et alternativ vil være helt at afskaffe jordbrugskommissionerne, fortsætter Dansk Folkepartis landbrugsordfører, som tillige er formand for Folketingets fødevareudvalg.

Lokalt forum

Chr. H. Hansen er åben for at oprette et lokalt forum, som høres inden afgørelserne træffes.

Han mener, at jordbrugskommissionerne skal revideres til efteråret samtidig med landbrugsloven, som et udvalg kigger på frem til sommerferien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er underordnet for ham, om udvalgets opgave udvides eller om reformen af jordbrugskommissionerne forberedes særskilt.

Dansk Folkeparti advarer landbruget mod dårligt image som følge af stejlhed, når drikkevandsforsyninger eller naturinteresser er interesseret i at købe landbrugsjord eller lægge restriktioner på arealanvendelsen.

- Landbrugets organisationer har dummet sig. Selvfølgelig skal vandforsyninger have mulighed for at opkøbe jord.

- Det er ganske begrænset, hvad det vil komme til at betyde på landsplan. Vi er også nødt til at tage hensyn til natur- og habitatsområder, slutter Chr. H. Hansen.

Venstrefløjsforslag

De 14 jordbrugskommissioner er partsudvalg med en amtsjurist som formand og to landmænd som menige medlemmer, der udpeges Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kristen Touborg Jensen (SF) foreslår at smide landmændene ud og lade amtsforvaltningen overtage arbejdet. Ankeinstans kunne være Direktoratet for FødevareErhvervs afdeling for jordlovgivning, mener SF.

Baggrunden for beslutningsforslaget er først og fremmest sammenlægningen af Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug til Dansk Landbrug, oplyser Kristen Touborg Jensen.

Enhedslistens forslag er mindre vidtgående. Keld Albrechtsen (EL) foreslår, at amtsrådet udpeger medlemmerne, og at landmænd ikke skal udgøre flertallet som i dag, hvor Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug sidder på to af de tre pladser i hver af de 14 jordbrugskommissioner.

Onsdag 12. marts har Folketingets miljøudvalg et åbent samråd med miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) om svineproduktioner i internationalt beskyttede naturområder.

Samrådet er fremprovokeret af Fiil-Sø Gods" planer om en stor svineproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forespørgselsdebatten torsdag 13. marts med fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) handler om landbrugsloven, opkøb af naturarealer og jordbrugskommissioner.

Debatten er rejst af Socialdemokratiet, SF, Det radikale Venstre og Enhedslisten.