Det økonomisk trængte Landbrugsrådgivning Vestjylland Familielandbruget får nu en mulig økonomisk håndsrækning fra en uventet kant.

Centret med hovedkontor i Holstrebro har oparbejdet en betydelig gæld efter sit seneste årsregnskab. Det mistede sin kreditmulighed i begyndelsen af marts og får efter al sandsynlighed stillet en kaution til rådighed fra Dansk Landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det bekræftes af Familielandbrugets formand, Peder Thomsen, der ved redaktionens slutning oplyser, at der endnu ikke er taget stilling til at hjælpe det nødlidende rådgivningscenter, der har 625 landmand som sit kundegrundlag.

Ifølge Peder Thomsen består en eventuel kaution i, at man vil dække likviditeten, mens de igangværende forhandlinger om en sammenlægning af Landbrugsrådgivning Vestjylland Familielandbruget med landboforeningen i Ringkøbing Amt står på.

Peder Thomsen afviser, at det kunne komme på tale at støtte rådgivningscentret, hvis ikke der var seriøse forhandlinger om en fusion om landbrugsrådgivningen i Ringkøbing Amt.

- Hvis ikke det var på tale, så have en kaution aldrig fundet sted, siger Peder Thomsen.

Peder Thomsen oplyser, at der er ræson i støtten, fordi rådgivningscentret med hans ord har "kunder i butikken".