Abonnementsartikel

Patriotisk Selskab er blandt de landboforeninger, som har vendt ryggen til Partnerskabet i Rådgivningen - nu vil selskabet holde øje med driften af det nye rådgivningssamarbejde

1. april 2003 lyder startskuddet på det nye rådgivningssamarbejde Partnerskabet i Rådgivningen, som en lang række landboforeninger og fællesudvalg har tilmeldt sig, men det er også datoen, hvor direktør i Patriotisk Selskab, Jørgen G. Jørgensen, vil begynde at holde et ekstra godt øje med driften af samarbejdet.

Patriotisk Selskab har i lighed med blandt andet Djursland Landboforening, LandboCentrum og Aalborg Amts Landboforening ikke ønsket at deltage i Partnerskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selv om Jørgen G. Jørgensen har valgt at stå uden for, vil han dog i fremtiden benytte sig af rådgiverne fra samarbejdet, som han hilser velkommen.

Prisforskel

I oplægget til Partnerskabet er der lagt op til, at organisationer, som står uden for rådgivningen, skal betale en højere pris for rådgivningen end medlemmer af Partnerskabet i Rådgivningen.

I et katalog fra Landsudvalget for Bygninger og Maskiners årsmøde står blandt andet skrevet, at "For centre i Dansk Landbrugsrådgivning med tilvalg af teknik og maskiner foreslås et honorar på 600 kroner pr. time for en specialkonsulent". Tilsvarende er honoraret 750 kroner for landmænd og centre uden for Dansk Landbrugsrådgivning.

At der prisdifferentieres for medlemmer og ikke-medlemmer har Jørgen G. Jørgensen ikke noget imod.

Han vil dog ikke acceptere en prisforskel, hvis Partnerskabet får statstilskud eller midler fra eksempelvis Promilleafgiftsfonden for Landbruget, som er en del af indtægtsgrundlaget for Landbrugets Rådgivningscenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Mit synspunkt er, at Partnerskabet skal være selvfinansierende. Partnerskabet skal have et selvstændigt regnskab, og midlerne til at drive det skal komme fra brugerbetalingen fra dem, der har tilmeldt sig, pointerer Jørgen G. Jørgensen.

- Er der tale om fællesmidler fra fonde, skal rådgivningen gælde ligeværdigt for alle, og så skal der ikke prisdifferentieres, påpeger Jørgen G. Jørgensen.

Sidste frist

Jørgen G. Jørgensen har som optakt til promovering af den nye rådgivningsstruktur modtaget en række faneblade og mapper fra Landbrugets Rådgivningscenter. Men efter 1. april vil han ikke acceptere en sammenblanding af midler, som han mener er tilfældet med udsendelse af mapper fra Landbrugets Rådgivningscenter.

- Det er fair nok, at Landbrugets Rådgivningscenter har bekostet på at udvikle og fortælle om Partnerskabet, men 1. april er sidste frist for de ting, og derefter skal Partnerskabet være finansieret af Partnerskabet, siger Jørgen G. Jørgensen.

Ved årsskiftet vil han kigge ekstra nøje på rådgivningssamarbejdets omkostningsfordeling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har ingen motiver til at tro, at man vil snyde med regnskabet, men jeg kan have mine tvivl om, hvorvidt det bliver retvisende, siger Jørgen G. Jørgensen.

Skulle han få mistanke om uregelmæssigheder i regnskaberne, lover han at tage affære:- Det er farligt for Skejby, og der bliver en helvedes ballade.