Abonnementsartikel

Projekt landbrugsimage til 78 millioner kroner er skrottet, men en arbejdsgruppe skal kigge på mulighederne for at komme videre med tankerne fra analysearbejdet fra Kunde & Co.

Den storstilede image-kampagne til 78 millioner kroner er endegyldigt tabt på gulvet.

Dansk Landbrugs bestyrelse erkendte tidligere på måneden, at der ikke var opbakning til projektet, og samme udfald nåede man frem til på Landbrugsraadets møde i marts.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Modstanden fra Dansk Kvæg, Kødbranchens Fællesråd og Mejeriforeningen var for massiv, da de vægrede sig imod tv-reklamer som en del af imagekampagnen.

Formanden for Danske Slagterier, Bent Claudi Lassen, og Landbrugsraadets formand, Peter Gæmelke, siger samstemmende, at imagearbejdet af den grund ikke er sat i bero.

- Der er fuld opbakning i Landbrugsraadet til at fortsætte arbejdet med analysen om image. Analysen er god, og vi vil arbejde videre med en styrkelse af de 10-12 aktiviteter, som er foreslået, siger Peter Gæmelke.

I lighed med Peter Gæmelke understreger Bent Claudi Lassen, at en arbejdsgruppe skal arbejde videre på det oprindelige analysearbejde fra Kunde & Co., som afdækkede forskellige initiativer til at sikre landbruget et godt omdømme.

- Nu skal der arbejdes videre i en arbejdsgruppe bestående af den tidligere arbejdsgruppe og suppleres med dem, der har haft indspil til analysen, siger Bent Claudi Lassen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bent Claudi Lassen og Peter Gæmelke afviser begge at kommentere spørgsmål om, hvorvidt der kommer et ny udspil til en kampagne indeholdende tv-reklamer.

Det står dog fast, at et nyt udspil fra arbejdsgruppen kan ventes om et par måneder.