Abonnementsartikel

Forskning i biernes evner til modstå sygdom har været sekundær for mange biavlere, og det har givet flere tilfælde af ondartet bipest

Den øgede fokus på at avle fredelige og flittige honningbier er ifølge Danmarks Biavlerforening formentlig årsagen til, at dansk biavl de senere år har været plaget af sygdom.

Fokuseringen har nemlig betydet, at forskning i biernes evner til modstå sygdom har været sekundær for mange biavlere. Det har blandt andet ført til en problematisk stigning i antal tilfælde af ondartet bipest, som er en meget smitsom og dødelig sygdom for honningbier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er fremover nødvendigt, at vi styrker avlsarbejdet, men bestemt også sygdomsbekæmpelsen blandt honningbier i Danmark. Et sådan projekt kræver penge, og vi må nok se i øjnene, at vi selv skal skaffe en stor del, sagde Verner Schou, formanden for Danmarks Biavlerforening, på foreningens generalforsamling lørdag 29. marts.

Han foreslog derfor, at der oprettes en udviklingsfond, der skal arbejde for at skaffe flere penge til forsøgsarbejde.

- Avlerne har erkendt problemet, og avlsarbejdet har det forløbne år også vist tegn på bedring. Arbejdet går i den rigtige retning, og de gode resultater skal fremover videreføres og følges op, hvis biavlerne i fremtiden skal undgå de smitsomme sygdomme.

- Der er brug for forskning, hvilket staten forhåbentlig tager sig af. Men vi kan selv bidrage i forsøgsarbejdet. Det kræver samarbejde mellem foreningen, biavlerne, erhvervsbiavlerne og dronningeavlere. Det er et arbejde, vi er meget optaget af i foreningen, sagde Verner Schou.

Danmarks Biavlerforening driver i forvejen forsøgsvirksomhed. For tiden er der 48 forskellige forsøg i gang hos 41 forsøgsværter rundt om i landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forsøgene omfatter blandt andet test af bidronninger, afprøvninger af bifamiliers evne til at bekæmpe sygdomme og biologiske metoder til at bekæmpe varroamider i biavl.