Abonnementsartikel

Nykredit venter en yderligere rentesænkning til maj og anbefaler landbrugskunder at sammensætte en blandet finansiering

Vi gør nu status over, hvordan det er gået med de to låntyper, som vi har valgt at følge i 2003. Det drejer sig om et 30-årigt Tilpasningslån i danske kroner med årlig rentetilpasning og et 5%, 30-årigt, obligationslån. Begge lån er på 1 mio. kr. og blev optaget den 2. januar 2003. I figur 1 er den aktuelle kontantrestgæld for de to låntyper vist, ligesom ydelsen for de to låntyper ultimo juni 2003 er vist i figur 2.

Årlig rentetilpasning

I januar 2003 nævnte vi, at renten for et Tilpasningslån i danske kroner og med årlig rentetilpasning kunne hjemtages til en historisk lav rente på blot 3,02% ekskl. omkostninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Siden er renten blevet endnu lavere, og der er i øjeblikket udsigt til, at den korte rente falder yderligere. Selvom det måske er lidt tidligt at gøre sig overvejelser om rentetilpasningen ultimo 2003, så er der aktuelt meget, som tyder på, at det historiske lave renteniveau for Tilpasningslån kan fastholdes også i 2004.

De første måneder af 2003 har været præget af rentefald. Det har bl.a. bevirket, at kursen for et 5%, 30-årigt, obligationslån i en periode kunne hjemtages til over kurs 98. Det har gjort at nogle landmænd har valgt at erstatte deres nuværende Tilpasningslån med et 5% obligationslån. Fordelen ved et fastforrentet obligationslån er, at renten er kendt i hele lånets løbetid, og der er derudover mulighed for at hjemtage en konverteringsgevinst på det fastforrentede lån, hvis renten stiger igen.

Beregninger viser således, at en stigning i den lange rente på 0,75 procentpoint eller mere over de næste 3 år gør, at en finansiering med et 5%, 30-årigt, obligationslån bliver billigere sammenlignet med en finansiering bestående af Tilpasningslån. Hvis der kommer en rentestigning allerede efter 2 år, bliver fordelen ved et 5% obligationslån endnu større.

Fastforrentet, 30-årigt lån

Det 5%, fastforrentede, 30-årige, obligationslån blev optaget til kurs 95,77 primo 2003. Den aktuelle kurs for 5% obligationen er 95,17, og denne kurs er årsagen til, at den beregnede kontantrestgæld i figur 1 er lavere end for kontantrestgælden for Tilpasningslånet.

Muligheden for at hjemtage en konverteringsgevinst for det fastforrentede lån skal vurderes i forhold til den noget højere rente og ydelse, som man skal betale for det fastforrentede lån.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I figur 2 kan man se, at ydelsen før skat er cirka 4.000 kr. lavere end terminsydelsen for et 5%, 30-årigt, obligationslån. Den lave rente bevirker, at Tilpasningslånet bliver hurtigere afdraget i starten af afdragsperioden i forhold til det fastforrentede obligationslån. I 2003 vil afdraget således være cirka 30 pct. højere for Tilpasningslånet sammenlignet med det fastforrentede lån.

Aktuel anbefaling

Til finansiering af landbrug anbefaler Nykredit i øjeblikket generelt en blandet finansiering. Vi anbefaler en finansiering bestående af et fastforrentet 5% obligationslån og et Tilpasningslån i danske kroner, således at det fastforrentede obligationslån har størst andel i den samlede finansiering. En blandet finansiering giver en lav ydelse, større sikkerhed og mere handlefrihed.

Fortsat rentefald

Tilliden til økonomien falder både i USA og i euro-området. Der er risiko for faldende efterspørgsel, bl.a. som følge af Irak-krigen og de stigende oliepriser, som i øjeblikket gør, at virksomhederne holder sig tilbage for at øge produktionen.

Det er vigtigt at bemærke, at økonomien i USA har det bedre end i euro-området. I USA vil man gøre meget for, at forbrugerne bevarer optimismen og ønsket om at forbruge. Der er således udsigt til, at renten i USA bliver sat yderligere ned inden sommerferien. Forbrugernes optimisme forsøges ligeledes at blive holdt oppe ved udsigt til skattelettelser i de kommende år.

I euro-området er den økonomiske vækst meget svag. Den lave forbrugertillid gør, at virksomhedernes ordreindgang og produktion er vigende. En vækst på omkring 0,5 pct. bliver for lav til at hindrer en vækst i arbejdsløsheden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det betyder, at statsbudgetterne i bl.a. Frankrig forventes at overskride Maastricht-traktatens kriterier for budgetunderskud i 2003. For at overholde Maastricht-traktaten må mange euro-lande således stramme deres budgetter op, hvilket kan bremse yderligere op for væksten i euro-området.

Udsigt til en inflation på under det fastsatte mål på 2 pct. forventes dog at få den europæiske centralbank (ECB) til at sænke renten med yderligere 0,5 pct. i maj måned.

Rentesænkningen fra ECB forventes at blive fulgt af Danmarks Nationalbank. Det forventes således, at Nationalbankens rente vil blive sat ned fra de nuværende 2,7 pct. til 2,2 pct. i maj måned 2003.