Der bliver nu sammenhæng i artikler og anden information om maskinøkonomi, som gøres tilgængelige på nettet på www.lr.dk/maskinoekonomi.

Heidi Hundrup Rasmussen fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, står i spidsen for en tværfaglig projektgruppe, der går online med en ny temaside om maskinøkonomi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I mange situationer er det nødvendigt at vurdere mulighederne, når planteproduktionen ændres på den ene eller den anden måde. Den vurdering bliver forhåbentlig bedre med den nye temaside "Maskinøkonomi", siger hun.

Regn den rigtigt ud

Temasiden henviser til en række værktøjer, som konsulenter og landmænd kan bruge til at beregne økonomien i mulige løsninger, når der købes ny jord eller sædskiftet lægges om. For eksempel kan en afdækning af behovene vise, om et ændret sædskifte kan gøre køb af nye maskiner overflødigt.

- Mange landmænd har en overvægt af vinterafgrøder, hvilket belaster maskinparken meget i efterårsmånederne. Ved køb af mere jord, må man derfor i gang med at vurdere, om løsningen er større maskiner, leasing af maskiner eller måske et andet afgrødevalg. På temasiden findes de værktøjer, som kan hjælpe med at foretage de nødvendige beregninger, fortæller Heidi Hundrup Rasmussen.

Bedst og billigst

Udover at give faglig information om mekanisering og gode økonomiske råd henviser siden også til AgriMach, der er Landscentrets database med informationer om en lang række landbrugsmaskiner.

Priser på brugte maskiner kan sammenlignes ved hjælp af Maskinbladets database. Så fremover hedder adressen www.lr.dk/maskinoekonomi, når det handler om at være bedst og billigst i marken:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Overordnet set skal temasiden samle den tilgængelige viden om maskinøkonomi, og dermed gøre det lettere at finde den relevante information. Det sikrer den bedste rådgivning, og vil også betyde besparelser for landmanden, da han undgår fejlinvesteringer og dyrt købte erfaringer, siger Heidi Hundrup Rasmussen.