For femte gang holder Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark generalforsamling i aften 1. april kl. 19.30 i Sct. Andreas Lokalerne, Vejle.

Foreningen, som organiserer planteavlere og andre med interesse i reduceret jordbearbejdning er nu oppe på 549 medlemmer, og dagsordenen for generalforsamlingen rummer udover de formelle valg beretning ved formanden, Jørgen Lindberg, og foreningens sekretær, planteavlskonsulent Bente Andersen, orienterer om de planlagte faglige aktiviteter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Desuden bliver regnskabet fremlagt, og der skal fastlægges kontingent for det kommende år.

Endvidere skal der vælges medlemmer til bestyrelsen, som udover fem landmænd rummer en repræsentant for forskningen, en for planteavlsrådgivningen og en fra maskinsiden.

Efter generalforsamlingen fortæller Arne Gejl, Risgårdens Maskinstation, om erfaringerne med reduceret jordbearbejdning i en række afgrøder og på meget varierende jordtyper. Arne Gejl kender også til en række maskintyper med de fordele og ulemper, de hver især har.

Der er også tid til debat.