- Vi skal hellere koncentrere os om at konkurrere med forhandlere af andre mærker end med forhandlere, der har samme mærke som os selv.

Sådan lyder den første og vigtigste begrundelse for, at ejeren af Næstved-Karise Maskinservice, Hans Erik Karlshøj, med virkning fra 1. januar 2003 gik ind i et forpligtigende samarbejde med ejeren af Holbæk Agro Center, Karsten Jensen. Begge er full line-forhandlere af John Deere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men forudsætningerne for et samarbejde skal være til stede, før det kan blive en succes, fastslår Hans Erik Karlshøj.

- Ideen om et partnerskab eller en fusion af de to forretninger kom for tre år siden, og i den mellemliggende periode har vi set hinanden over skuldrene.

- Hvad var vi hver især gode til, og hvor kunne vi blive bedre og lære af hinandens erfaringer var vigtige forhold at få styr på, mener Hans Erik Karlshøj om forudsætningerne for at indgå aftalen med Karsten Jensen.

Det var også vigtigt at finde ud af, hvordan de to partneres holdninger var i hverdagen til den konstante strøm af udfordringer.

Desuden var der to andre afgørende forhold, som skulle beskrives og fastlægges som forudsætning for at samarbejde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vær beslutningsdygtig

For de to partnere var det dog allervigtigst, at følgende to forhold var bragt på plads, inden samarbejdet blev en realitet fra 1. januar 2003:

Bag samarbejdet ligger et aktieselskab, og bygningerne i Holbæk ejes stadig af Karsten Jensen alene.

I det daglige er Hans Erik Karlshøj leder i Næstved og Karise, hvor han i en årrække har haft en afdeling. Karsten Jensen er daglig leder i Holbæk, som ligger 66 km fra Næstved.

Et tredje ben i bestyrelsen

- Da vi var på plads med, hvordan vi skulle organisere vores fælles aktieselskab, var næste opgave at få fat i et tredje medlem til bestyrelsen, fortsætter Hans Erik Karlshøj.

- Vi lagde vægt på at finde en person inden for en branche, hvor forholdene var sammenlignelige med vores, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Valget faldt på en grøn kollega, full line-forhandler af John Deere Heinrich Jochimsen, Maskincenter Felsted ApS i det sønderjyske.

- Når vi valgte en, der kommer så langt væk fra, var det for at have en med, som har andre erfaringer og en anden virkelighed, end den vi selv har, siger Hans Erik Karlshøj.

De tre medlemmer af bestyrelsen mødes mindst fem gange årligt, og der er langsigtet planlægning på dagsordenen mindst fire gange årligt.

- Når der er behov for det, snakker vi i telefon sammen mellem de formelle møder.

Styrken er erfaringerne

- Vores største styrke er summen af vores erfaringer. Vi har lært meget af hinanden med hensyn til at drive forretning og ved at sammenligne driftsresultater, fastslår Hans Erik Karlshøj.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På sigt betyder samarbejdet også, at vores evne til at overleve i en branche præget af stærk konkurrence bliver større.

Samarbejdet giver også mulighed for at rationalisere og gøre bedre brug af specielle kompetencer hos medarbejderne til gavn for kunderne.

- For eksempel kræver en rutine og de rigtige faciliteter på værkstedet at servicere og reparere moderne mejetærskere.

- På sigt kan jeg således godt forestille mig, at know how opsplittes mellem afdelingerne, så alle ikke er stærke i alle områder, siger Hans Erik Karlshøj.

Tilsammen er der 42 medarbejdere i de tre afdelinger, som er med i partnerskabet. De 26 arbejder i Næstved og Karise, mens 16 arbejder i Holbæk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Partnerskabet indebærer også fælles annoncering med brugte maskiner, og når kunden har købt en maskine, kan den efterfølgende serviceres fra den nærmeste afdeling.

Ny butik i Næstved

I 2002 tog Hans Erik Karlshøj en dyb knæbøjning, idet han besluttede at lave en gennemgribende ombygning af fronten på afdelingen i Næstved.

- Vi fjernede lofter og gulve og dannede et stort rum med plads til en moderne og tidssvarende butik samtidig med, at vi fik medarbejderne frem i lyset.

- Før kunne en kunde komme ind i vores landmandsbutik uden at møde personale, men sådan er det ikke mere, forklarer Hans Erik Karlshøj.

I dag sidder sælgeren af have-/parkudstyr, lagerfolkene og bogholderen, så kunderne vil møde dem, når de kommer ind. Hans Erik Karlshøj har også selv kontor ud til den nyindrettede butik på 600 kvadratmeter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Før var butikken på 300 kvadratmeter, og udvidelsen har gjort det muligt at udvide varesortimentet, siger Hans Erik Karlshøj.56522-1