Abonnementsartikel

I hvede, vårbyg, rug og triticale giver Hussar gode muligheder for at bekæmpe besværlige ukrudtsarter som vindaks og burresnerre med flere

Foråret er kommet og markerne grønnes. Det er dejligt efter en lang og ganske kold vinter. Det betyder også, at det er tid til at beslutte, hvordan ukrudtet skal bekæmpes i dette forår.

Ukrudtsbekæmpelsen afhænger naturligvis af hvilke afgrøder, man dyrker og hvilke ukrudtsarter, der findes på arealet. Nogle ukrudtsarter er meget konkurrencestærke og skal bekæmpes med en meget stor sikkerhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det gælder f.eks. for græsukrudt som vindaks og rajgræs, men også burresnerre skal man holde godt øje med. Selvfølgelig skal man også holde alle de øvrige arter nede, men her kan man bedre leve med et lidt lavere effektniveau.

Både en- og tokimbladet

Med godkendelsen af Hussar i 2002 blev der åbnet helt nye muligheder for at lave en effektiv bekæmpelse af både græs og tokimbladet ukrudt.

Erfaringerne fra den første sæson har været meget gode. Hussar har givet en flot bekæmpelse af rajgræs, vindaks, burresnerre, kamille, fuglegræs og en lang række tokimbladede ukrudtsarter.

Nogle havde også rigtig høje forventninger til effekten på enårig rapgræs - også højere forventninger, end forsøg og vejledning gav belæg for.

Resultaterne på enårig rapgræs er da også ganske varierende fra fuldt tilfredsstillende til utilstrækkelig effekt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Figurerne viser noget om bredden og fleksibiliteten af Hussar.

Opfølgende behandling

Sidste efterår bød på gode betingelser for at udføre en ukrudtsbekæmpelse, og det har rigtig mange fået gjort. Der er dog god grund til at gå markerne med hvede, rug og triticale igennem her i det tidlige forår for at vurdere, om der er fuld effekt på ukrudtet, eller om der er sket en nyfremspiring.

Når man kører gennem landet før høst og ser antallet af marker med vindaks, der vejer ovenud af kornet, skulle endnu flere gøre sig selv den tjeneste at se grundigt efter her i foråret.

En dosis på 50 til 100 g Hussar pr. hektar bekæmper effektivt nyfremspiring af vindaks, kamille, fuglegræs, spildraps og andre korsblomstrede ukrudtsarter.

Er der rajgræs, øges doseringen til mindst 100 g. Ved doseringer på mindst 100 g fås samtidig effekt på burresnerre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hussar er således et oplagt produkt til at gøre efterårsarbejdet færdigt. Man får fuld kontrol mod de tokimbladede arter, man ofte alligevel kører efter og får en god opfølgning på græsser.

Første behandling nu

Skulle man nu ikke have nået en ukrudtssprøjtning i vintersæden i efteråret, er der slet ingen tvivl om, at der skal foretages en bekæmpelse nu i foråret.

Hussar er et oplagt valg, fordi der både er effekt på græs og tokimbladet ukrudt. Er der vindaks eller rajgræs bør de bekæmpes med så høj dosering som muligt, så snart de er i god vækst.

Hussar kan anvendes, når temperaturen er over otte grader og afgrøde og ukrudt er i vækst.

Doseringen på 100g og opad bekæmper også burresnerre. Anvendes Hussar alene eller i blanding med et minimiddel som f.eks. Gratil, tilsættes 0,5 liter olie pr. hektar. Ved blanding med andre midler anvendes sprede/klæbemiddel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Er der mange ærenpris, tvetand eller stedmoder tilsættes 0,05 DFF + 0,25 Oxitril pr. hektar.

Vårbyg og vårhvede

Rigtig mange landmænd udnyttede i 2002 Hussars brede tokimbladede effekt i vårbyg og opnåede samtidig en ganske væsentlig effekt på græs.

I vårbyg og vårhvede spirer ukrudt og dermed også græs ensartet frem. Det er derfor muligt at ramme græsukrudt, mens det står med 1,5 til to blade. Sprøjter man på dette tidspunkt med 60 – 70 g Hussar + 0,5 olie pr. hektar opnås en god effekt selv på enårig rapgræs.

Før dette tidspunkt bliver optagelsen for ringe, senere falder effektniveauet, fordi rapgræsplanterne bliver for store.

Almindeligt tokimbladet ukrudt bekæmpes med f.eks. 50 g Hussar + olie eller en blanding af 35 g Hussar + 0,3 Oxitril CM pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Figuren viser Hussars anvendelighed i vårbyg og vårhvede.

Godkendelse

Hussar er godkendt med maksimaldoseringer afhængig af afgrødens udviklingstrin.

Hussar leveres i 5x200g i praktiske vandopløselige poser. For at opnå en hurtig opløsning af posen og indhold er det vigtigt, at der er en kraftig omrøring i sprøjten.

Det opnås ved kun at fylde 10 til 15 procent af den ønskede vandmængde på sprøjten før tilsætning af Hussar. Samtidig med den kraftige omrøring efterfyldes den resterende del af vandet.