Abonnementsartikel

Varmebehandling er en god metode til at udrydde salmonella i fjerkræsektoren

Danmarks Veterinærinstitut har i samarbejde med Landskontoret for Fjerkrærådgivning og Slagteriernes Forskningsinstitut udviklet et varmebehandlingskoncept til hønsestalde.

Forsøg i laboratorier og i naturligt salmonellainficerede stalde har indikeret, at damp og formalin effektivt slår salmonellabakterier ihjel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Damp og formalin blev blæst ind i tomme hønsestalde med salmonella. Varmen fordelte sig jævnt i staldene, og salmonellaprøver taget efter varmebehandlingen viste gode resultater.

En forudsætning for en effektiv kemisk desinfektion er, at alt synligt snavs er fjernet inden rengøring.

Dette er vanskeligt i hønsestalde, hvor det ofte er svært at rengøre inventar, gulve, vægge og lofter. Traditionelt har man desinficeret manuelt med kemiske midler uden garanti for, at alt blev behandlet.

Hvis varme fordeler sig jævnt og rammer de steder, som ofte overses ved manuel rengøring og desinfektion, kan det være et brugbart alternativ.

Stalde, som har været smittede længe, udgør hovedproblemet. Hvis varmebehandling er effektiv til at eliminere salmonella i disse stalde, kan man opnå et endnu lavere salmonellaniveau i fjerkræsektoren

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag er salmonellaniveauet i den danske fjerkræsektor historisk lavt, og nysmitte ses sjældent.