Udviklingen i den danske eksport af økologiske produkter går aktuelt i retning af større fokus på de helt nære markeder. Det vil sige mere fokus på Tyskland og Skandinavien, mindre på USA og England.

De højt forædlede varer udgør en stadig større andel af den økologiske eksport, mens det går tilbage for eksporten af uforarbejdede økologiske produkter. På begge punkter adskiller den økologiske eksport sig i stigende grad fra Danmarks traditionelle eksport af landbrugsprodukter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sidste års udvikling er beskrevet i et nyt notat fra Økologisk Landsforening. Notatet bygger især på oplysninger fra samtlige 52 virksomheder, der eksporterede økologiske produkter i 2002.

- Tallene bekræfter blandt andet vores formodning om, at briterne i høj grad er blevet påvirket af en national Buy British kampagne.

- Derfor blev eksporten af økologiske produkter over Nordsøen sidste år halveret til omkring 75 millioner kr. Men samtidig så vi en stigning i salget til Sverige, som nåede op på 45 millioner kr.

- Vi forventer også at en øget dansk satsning på det norske og det tyske marked vil bære frugt i løbet af de nærmeste år, siger Jens Eybye Sørensen, eksportkonsulent i Økologisk Landsforening.

Positiv udvikling i vente

Især på grund af udviklingen i England, der særligt ramte eksporten af økologiske kød- og mejeriprodukter, faldt den samlede økologiske eksport fra 290 millioner kroner i 2001 til 224 millioner kroner i 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I år vil eksporten igen begynde at stige, forventer virksomhederne. Seks ud af 10 virksomheder regner med at øge det økologiske salg til andre lande, således at den samlede vækst vil komme op omkring 10 procent.

- Så selv om tekniske og ideologiske barrierer på især det engelske marked har givet en vis tilbagegang i år, forventer vi i Økologisk Landsforening en positiv udvikling i 2003 og de kommende år.

- Ikke mindst fordi eksportens udvikling nu bliver understøttet af den officielle eksportstrategi for økologi, som fødevareminister Mariann Fischer Boel for nylig har tiltrådt, siger Lisbeth Damsgaard, formand for Markedsudvalget i Økologisk Landsforening.

Ministeriets strategi omfatter blandt andet fjernelse af handelshindringer i forhold til England og Sverige.

- Branchen har i 2003 selv planlagt aktiviteter i Tyskland og Skandinavien. I samspil med ministeriets indsats regner vi med, at det vil føre til ny stigning i eksporten, siger Lisbeth Damsgaard.