Regeringen og i særdeleshed justitsminister Lene Espersen (K) kom i mindretal tirsdag, da folketinget vedtog SF"s beslutningsforslag om forbud mod transport og slagtning af højdrægtige produktionsdyr og heste.

Det var slagteforbudet, som regeringen ikke ville acceptere, fordi Det Veterinære Sundhedsråd har udtalt, at "et foster ikke oplever smerte, lidelse eller væsentlig ulempe ved en regelret aflivning eller slagtning".

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er et grundlæggende princip, at man kun forbyder eller kriminaliserer forhold, hvis der kan påvises en skadevirkning, der giver en klar begrundelse for forbuddet, erklærede justitsministeren.

- Hvor uforståeligt det kan være, at man slagter højdrægtige dyr, så findes det i dag, svarede Kristen Touborg Jensen (SF).

Arbejdsgruppe

Samtidig færdiggjorde folketinget lovforslaget om stramninger i loven om indendørs grisehold. Justitsministeren understreger, at lovforslaget kun indeholder de krav, der er nødvendige for at gennemføre to EF-direktiver.

Det drejer sig om areal og kortere overgangsperiode for rode- og beskæftigelsesmateriale.

SF fik nedstemt skærpelser, blandt andet kortere overgangsordninger og at halvdelen og ikke blot en trediedel af arealet skal fast eller drænet gulv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til gengæld måtte justitsministeren love dyrevelfærdsflertallet at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. Fødevareministeriet og organisationer.

Udvalget skal arbejde hurtigt, for dets vurderinger om yderligere skærpelser af krav til rodemateriale og areal skal i givet fald omsættes til lov i næste folketingssamling.

EU-udspil uden loft

Der er gammelkendte problemer forude for fødevare- og justitsministrene, efter at den irske EU-kommissær David Byrne har bebudet et nyt udspil med skrappere krav til dyretransporter.

Imidlertid indeholder det ikke begrænsninger på 8 timer eller 500 km. Det falder i dårlig jord på Christiansborg, hvor de 8 timer er en mærkesag, som gang på gang er tabt, når ministerrådet nåede til målstregen.

- Det er ganske uacceptabelt, at dette udspil ikke indeholder noget om transporttid på 8 timer. Et flertal har pålagt den danske regering at arbejde for en 8 timers transporttid i EU, erklærer Christian H. Hansen (DF), der er formand for folketingets fødevareudvalg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg vil anmode regeringen om en skriftlig forklaring på, hvad den har foretaget sig over for EU og hvorfor det ikke er lykkes at komme igennem med noget på dette område, slutter Dansk Folkepartis landbrugs- og dyrevelfærdsordfører.