Biogasbranchen er kommet ind i et kraftigt uvejr, og udsigterne er endnu uklare.

For år tilbage var den økonomiske støtte til biogasindustrien stor. Bygherre fik stukket 40 procent af anlægsudgiften i hånden ved etablering af et biogasanlæg, og der blev indgået aftaler om en afregningspris på 60 øre pr. kWh gældende for en periode på 20 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I takt med den teknologiske udvikling er anlægstilskuddet reduceret, og i dag er tilskudskronerne helt skåret væk. Desuden er længden på sikringen af el-prisen på 60 øre sat ned og gælder kun i 10 år for anlæg bygget i perioden fra 1999 til 2002.

Nu er tiden kommet til en reduktion i selve afregningsprisen på el, og det møder voldsom modstand i Brancheforeningen for Biogas.

- Biogas kan ikke leve på kommercielle vilkår og er afhængig af bidrag fra politisk side foruden landmændenes bidrag, fastslår foreningens formand, Henrik Høegh.

Men politisk tegner der sig et ugunstigt billede for industrien. Et udkast til en rapport om biogassens rolle som energikilde i Danmark foreslår en ny afregningsmodel for el, som støttes af Venstre.

I udkastet til rapporten sættes elafregningsprisen for et anlæg etableret i 2003 ned til 55 øre pr. kWh fra de nuværende 60 øre. En yderligere aftrapning på fem øre vil ske i 2008, og i 2013 sættes afregningsprisen på el ned til 45 øre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aktuelt problem

Trods de dystre udmeldinger er der aktuelt et større problem for branchen. Den seneste politiske aftale på biogasområdet udløb ved årsskiftet, og selv om et flertal i Folketinget pålagde regeringen at komme med et udspil senest i september, er det endnu ikke muligt at få øje på et udspil.

Forvirringen og mismodet trives i biogasbranchen.

- Det er den sag, vi har beskæftiget os med længst tid på Axelborg, siger Henrik Høegh, der tillige er næstformand i Dansk Landbrug.

- Vi har været på Christiansborg utallige gange, og vi har talt med hele paletten af partier. Selv om alle kan se perspektiver i biogassen, sker der ikke noget, siger Henrik Høegh.

Han frygter, at usikkerheden kan koster branchen dyrt. Et projekt om et biogasanlæg i Ringsted er allerede blevet droppet, og flere kan følge efter, mener Henrik Høegh.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er meget beklageligt, at regeringen forholder sig så passivt til biogasområdet. Anlægget i Ringsted var et godt projekt til gavn for beskæftigelsen og miljøet, siger Henrik Høegh.

Uden politiske rammer

Hos Venstre beklager den energipolitiske ordfører Helga Moos, at biogasområdet står uden politiske rammer.

- Vi kan hurtigt blive enige om, at det ikke er godt nok. Men det er en sej proces, hvor forhandlinger siden foråret sidste år er gået fra ligegyldighed med biogasbranchen over til en støtte på 55 øre, siger Helga Moos.

Hun mener, at der gennem omfattende politiske drøftelser er skabt grundlag for et godt fundament for biogasbranchen med en afregning for el på 55 øre pr. kWh.

De manglende fem øre vil hun gerne arbejde på for at finde – eventuelt via ubrugte midler i Vandmiljøplan II.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er småbeløb, det her drejer sig om. Det er måske fem millioner kroner, der skal til for at supplere op til de 60 øre, påpeger Helga Moos.

Men udmeldinger fra Brancheforeningen for Biogas om, at der følger højere priser på behandling af affald, når markedet selv skal ud at finde erstatning for tabet på elregningsprisen, vil Helga Moos ikke høre på.

- Anlæg, der har stor betalingsevne, vil kunne betale mere for behandling af affald, og det vil givet få prisen til at stige, men det er et svikmølle-argument.

- Senere vil biogasproducenterne komme og sige, at der er behov for at sætte afregningsprisen på el op, fordi affaldet er blevet dyrere, men jeg vil væk fra, at forbrugerne skal bruges som skraldespande for ekstra regninger, siger Helga Moos.

CO2

Henrik Høegh er alt andet end tilfreds med regeringens udmeldinger om CO2-strategien – et felt, som også kan koste biogassen dyrt, mener han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kyoto-aftalen har forpligtet Danmark til at nedbringe sit udslip af CO2, og Henrik Høegh mener, at opførsel af biogasanlæg er en meget billig metode til at efterleve CO2-kravene.

- For biogasanlæg koster det kun 40 kroner at nedbringe et ton CO2, og det er langt billigere end andre indenlandske tiltag og det pejlemærke på 120 kroner pr. ton CO2, som regeringen har sat, siger Henrik Høegh.

Tallene afvises dog af Helga Moos, der henviser til, at der i en baggrundsrapport om klimastrategien for Danmark er anført, at den reelle pris for biogas som middel til nedbringelse af CO2-udslippet er langt højere.

- De 40 kroner, som Henrik Høegh nævner, er iberegnet de sideeffekter, som blandt andet landmændene får for at komme af med gyllen. Uden disse sideeffekter er prisen 590 kroner pr. ton CO2, påpeger Helga Moos.

Hun regner med, at der politisk er en afklaring på biogasområdet til maj.