Abonnementsartikel

Flere handler med landbrugsejendomme er sat i bero på grund af usikkerheden, som en ny EU-reform på landbrugsområdet giver

Forslaget om en ny EU-reform på landbrugsområdet skaber stor usikkerhed for både købere og sælgere af landbrugsejendomme.

Statsautoriserede ejendomsmægler Gunner Bruun fra Mæglergruppen LandboNord ønsker en afklaring af situationen, så der fortsat kan handles landbrugsejendomme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Usikkerheden vedrører den uafklarede situation om, hvordan den fremtidige hektarstøtte skal behandles efter et ejerskifte. Det er ikke diskussionen om afkoblingen af støtten, der i sig selv skaber usikkerheden, siger Gunner Bruun.

Han mener, at problemerne er opstået, fordi der er usikkerhed om, hvordan køber vil være stillet, hvis en landbrugsejendom overtages i 2003.

- Under sådanne usikre forhold er det vanskeligt at handle landbrugsejendomme, fortæller Gunnar Bruun.

Han har oplevet, at flere handler er sat på vågeblus på grund af de uafklarede forhold.

En enkel afklaring af problemet vil ifølge Gunner Bruun være, at der blev givet garanti for, at køber ville blive behandlet på fuldstændig samme vis, som hvis sælger havde haft ejendommen i hele kalenderåret 2003. På den måde kunne ejendomshandlerne afsluttes uden usikkerhed herom.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Såfremt støtten efterfølgende bliver nedtrappet, ville det gælde såvel sælger, hvis han fortsatte ejerskabet og køber, hvis han har overtaget ejendommen, fremhæver Gunner Bruun.