Abonnementsartikel

Et nyt nøgletal for referenceværdier på produktionsrapporten i Bedriftsløsning Svin viser den gennemsnitlige daglige tilvækst for smågrise og slagtesvin i faste vægtintervaller, og der er flere nyheder på vej

Sammenligninger af tilvækst er ikke altid rigtige, og tallene giver derfor ikke mulighed for optimal driftsledelse.

Det er almindelige produktionsudsving, som vanskeliggør sammenligning af tilvækst. Producenterne sammenligner nemlig ikke tilvæksten ud fra de reelle produktionsmæssige udsving.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er eksempelvis ikke ligegyldigt om den gennemsnitlige indgangsvægt for smågrise er seks kg og udgangsvægten 32 kg, mens andre grise går ind ved otte kg og ud ved 28 kg. I så fald vil det på produktionsrapporten virke som om, grisene i det sidste eksempel har den bedste tilvækst. Men det er ikke rigtigt.

Det problem har Dansk Landbrugsrådgivning taget fat på ved at indføre referenceværdier i Bedriftsløsning Svin.

Ifølge Mette Schmidt, Landcentret, Svin, giver det nye nøgletal for referenceværdier i Bedriftsløsning Svin landmændene adgang til at sammenligne egne resultater med andres på et korrekt grundlag.

Referenceværdierne viser nemlig den gennemsnitlige daglige tilvækst for smågrise, slagtesvin og FRATS. Tilvæksten udtrykkes i faste vægtintervaller for 7-30 kg, 30-100 kg og 7-100 kg.

Sammenligning

Beregning af referenceværdier sker ved hjælp af oplysningerne fra produktionsrapporten om grisenes gennemsnitlige ind- og afgangsvægte samt antal foderdage. Referenceværdierne viser den gennemsnitlige vækstkurve, som grisene har fulgt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Disse gennemsnitstal kan direkte omsættes til bedre driftsledelse, idet de kan sammenlignes enten fra periode til periode eller fra kollega til kollega.

- Viser referenceværdierne for dårlig tilvækst i forhold til kollegaens, bør driftslederen spørge sig selv, hvad der kan gøres bedre, siger Mette Schmidt.

- Det kunne være, at der kan opnås bedre produktionsresultater ved at justere på fodersammensætningen, medicineringen eller på stald- og klimaforhold, foreslår Mette Schmidt.

Øg indtjeningen

Med den kommende opdatering af Bedriftsløsning til version 3.49 i maj introducerer Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Svin, også en række helt nye økonomiske nøgletalsberegninger under opgørelsesdelen i produktionsrapporterne.

De nye økonomiske nøgletalsberegninger giver et detaljeret indblik i tilblivelsen af dækningsbidraget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nøgletalsberegningerne giver svineproducenterne mulighed for en langt mere detaljeret opfølgning på, hvordan dækningsbidraget bliver til. Både over tid og i forhold til forskellige produktionsfaktorer. Fra periode til periode. Og fra foderudgifter, over dyrlæge og til medicinudgifter, siger Mette Schmidt.

Fokus på høje omkostninger

- En af måderne at tjene flere penge på har altid været baseret på skarpsindighed. På evnen til at udpege lige netop de områder i en produktion, hvor omkostningerne er for høje, siger Mette Schmidt.

- Derfor har vi udviklet de nye økonomiske nøgletalsberegninger, så producenterne nu får markedets mest effektive styringsværktøj til at afgøre, om der aktivt skal gribes ind og gøres noget ved for eksempel foderudgifterne pr. kg. tilvækst.

Udover at kunne se udgifterne til foder for søer, smågrise og slagtesvin, får brugere af Bedriftsløsning Svin også indblik i udgifterne til dyrlæge, medicin, vaccine, avl og DAKA. Det er en langt mere detaljeret indsigt i økonomien end i forhold til den traditionelle økonomiske opgørelse. Den viser nemlig kun det samlede dækningsbidrag pr. årsso, smågris og slagtesvin.

Mere på vej

Inden udgangen af 2003 introducerer Landscentret, Svin, også benchmarking-værktøjet Toptjek.

- Toptjek er en internetbaseret servicedatabase, der giver landmænd adgang til at sammenligne egne økonomiske resultater med kollegaers. Derfor vil de nye økonomiske nøgletalsberegninger i Bedriftsløsning Svin i samspil med Toptjek også aktivt kunne bruges af svineproducenter til sammenligning og læring, siger Mette Schmidt.