Abonnementsartikel

Landsudvalget for Bygninger og Maskiner skifter navn til Landsudvalget for Byggeri og Teknik - og Hans Pedersen Schmidt afløser Ivar Skovgaard Jensen som formand

På sit bestyrelsesmøde 22. april skiftede Landsudvalget for Bygninger og Maskiner navn til Landsudvalget for Byggeri og Teknik.

På samme møde konstituerede bestyrelsen sig med gdr. Hans Pedersen Schmidt, Arnum ved Gram, som formand i stedet for gdr. Ivar Skovgaard Jensen, Bjødstrup ved Rønde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans Pedersen Schmidt har en række tillidsposter omkring landbrug. I Arnum driver han 200 hektar landbrug med 160 søer og produktion af 5.000 slagtesvin på to ejendomme.

Den nye formand har været medlem af landsudvalget siden 1996 og lige så længe formand for Bygnings- og Maskinudvalget Sønderjylland. Han er næstformand i Sønderjysk Landboforening, og i en arbejdsdeling med formanden, gdr. Gert Karkov, tager Pedersen Schmidt sig af de indadvendte aktiviteter i foreningen, herunder rådgivningen

Hans Pedersen Schmidt er tillige formand for foreningens regnskabsudvalg og med i svinebrugsudvalget samt næstformand i Hatting KS.

Ivar Skovgaard Jensen meddelte Landsudvalget, at han efter et år på formandsposten måtte erkende, at arbejdet er mere tidskrævende end forventet. På denne baggrund og med hensyntagen til sine øvrige gøremål valgte Skovgaard Jensen ikke at genopstille til formandsvalget, men han fortsætter som medlem af landsudvalget.

Samtidig med navneskiftet til Landsudvalget for Byggeri og Teknik har fagkontoret i Landscentret i Skejby nu navnet "Byggeri og Teknik".