Kød- og benmel er værdifuld CO2-neutral brændsel, som bør have samme tilskud som vind og anden vedvarende energi, nemlig 10 øre pr. kWh og ikke blot affaldstakstens syv øre/kWh, mener Landsbrugsraadet.

Det ville halvere en omkostningsforøgelse på 20 mio. kroner som følge af et lovforslag, som Folketinget er ved at behandle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi tjente 400-500 mio. kroner på kød- og benmel før BSE. I dag koster det os 40 mio. kroner at fjerne det, og omkostningerne øges nu til 60 mio. kroner.

- Hvis vi får samme 10-øre som alt andet CO2-neutralt brændstof, kan vi nøjes med at øge vore omkostninger med 10 mio. til 50 mio. kroner, siger Bent Claudi Lassen, vicepræsident i Landbrugsraadet.

Onsdag opsøgte han Folketingets energiudvalg sammen med formanden for DAKA, Per Frandsen, og chefkonsulenterne Jens Astrup Madsen og Per Olsen.

I første omgang vil udvalget rutinemæssigt bede økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) om en kommentar.

Landbrugsraadets ønske vil nemlig kræve, at Bendt Bendtsen ændrer sit forslag om en ny elforsyningslov, for afregningen af kød- og benmel skifter fra fastpris til et markedssystem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lovforslaget er mest kendt for at dreje sig om kommuners salg af energivirksomheder, men det indfører også nye regler for kraftværkernes afbrænding af kød- og benmel, der i fremtiden skal ske på kommercielle vilkår.

Bendt Bendtsen skriver i lovforslaget, at den lavere pris for kød- og benmel modsvares af forenklede regler og færre omkostninger til opbygning af lagre.

- Det er til gavn for Danmarks CO2-regnskab, at vi beholder kød- og benmel her i landet og fyrer det ind som CO2-neutral brændsel. Derfor er det nødvendigt, at vi som alle andre får 10 øre/kWh, for ellers risikerer vi en eksport, som allerede foregår, til Tyskland, siger Bent Claudi Lassen.

- Kraftværkerne er på et liberalt marked, og de vil helst bruge kul, for det giver bedst økonomi for dem. Derfor bliver der nødt til at være lidt regulering omkring dette, tilføjer Jens Astrup Madsen.