Kongskilde Maskinfabrik A/S har igennem flere årtier været en af Danmarks førende leverandører af såvel plantørringsanlæg som tørrerier til danske landmænd.

Kongskilde er desuden eneste leverandør af et modulopbygget system af stålvægge til plantørringsanlæg, der er beregnet efter gældende danske byggestandarder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og nu kan den Sorø-baserede koncern levere engelsk fremstillede stålsiloer til udendørs opstilling. Der er tale om siloer, som er lavet til og afprøvet i det nordeuropæiske klima, som vi kender i Danmark.

Udendørs siloer fra Kongskilde Maskinfabrik A/S er fremstillet i galvaniseret stålplade med en galvanisering på 450g/m2 på sidepladerne og 265 g/m2 på tagfladerne, ligesom det tilhørende transportudstyr naturligvis fås i galvaniseret udførsel.

Fordele og ulemper

Brug af udendørs stålsiloer er et gennemprøvet princip, som kan være et godt og økonomisk alternativ til plananlæg, når siloen leveres i en god kvalitet og anvendes på den rigtige måde.

Fordele i forhold til plananlæg er:

Ulemper i forhold til plananlæg er:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Galvaniseret til Danmark

For nogle af de stålsiloer, som er på markedet i dag, gælder, at det er siloer, som er lavet til det anderledes klima, som findes på den amerikanske prærie. Det vil sige med meget tynde galvaniseringer og deraf følgende tæringer efter blot et enkelt eller nogle få års drift.

Et andet punkt, hvor Kongskilde Maskinfabrik A/S vælger at følge almindelige danske byggestandarder er, når vi taler fundering af siloerne.

Hvis der laves siloer, som kræver randfundament, følges almindelig dansk byggetradition, hvor randfundamentet føres ned i almindelig frostfri dybde. Hvis det ikke sker, vil der opstå alvorlige skader på fundamentet og dermed også på siloen.

Tørring og opbevaring

Når man taler om siloer til korn, er det meget vigtigt, at skelne mellem tørring og opbevaring af korn.

For at undgå udvikling af svampe og dermed også toksiner, som er farlige eller meget skadelige for såvel husdyr som i korn til konsum og såsæd, skal man have tørret kornet ned, umiddelbart efter det er høstet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden er det kendt viden, at der dannes kondensvand i det øverste kornlag, når laget kommer over fire til fem meter i forbindelse med tørring.

Er der derimod tale om opbevaring af tørt korn (maks. ca. 14 pct. vand), kan man godt lave en ordentlig beluftning af tørt korn i større højder - op til 15 til 20 meter.

Det er dog helt afgørende, hvis man skal undgå værditab som følge af forkert behandling eller opbevaring, at sikre sig, at kornet er ordentligt tørt, inden det lægges ind til opbevaring.

Den sikre måde

På baggrund af sine mangeårige erfaringer og den almindelige teori omkring korrekt tørring og opbevaring af korn, har Kongskilde Maskinfabrik A/S valgt at satse på en sikker løsning i forbindelse med sine stålsiloer.

For det første anvendes en type af udendørs stålsiloer, som kan tåle det danske klima, og for det andet skal kornet tørres, inden det lægges på beluftede siloer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I de udendørs stålsiloer fra Kongskilde sker fyldningen af siloen gennem en gennemprøvet fordeler i toppen af siloen. Derved sikres en ensartet fordeling af kornet i hele siloen. Dette er, sammen med udtømning gennem midten af siloen med til at sikre, at der ikke sker skader på siloen.

For at sikre en absolut optimal beluftning af det tørrede korn i siloen er der lavet kanaler i gulvet, som sikrer den korrekte luftgennemstrømning op gennem hele kornlaget. Denne luftgennemstrømning sikres ved anvendelse af en blæser, som er dimensioneret efter opgaven.

Tørring inden lagring

For at undgå de typiske skader på korn og dermed eventuelle problemer i en besætning, er det absolut nødvendigt at kornet tørres ned fra de 17 til 20 procent, man oftest får høstet med, til 14 pct. eller derunder, så kornet er lagerfast.

Tørring af kornet inden indlægning på siloen kan bedst gøres med et almindeligt gennemløbstørreri, hvor kornet løbende tørres og lægges på silo i samme tempo, som der høstes i.

En af de store fordele ved at bruge denne sikre måde til korntørring er, at man også kan bruge sit tørreri til tørring af andre produkter end dem, man skal have i den udendørs stålsilo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Høster man for eksempel raps eller andre kornsorter/-arter end det korn, som skal i siloen, kan gennemløbstørreriet også anvendes til tørring af disse afgrøder. Derved får man et meget fleksibelt system og en meget sikker lagring.

Løntørring for naboer og kornhandel kan også være med til at sikre en god driftsøkonomi.

Denne metode med tørring i gennemløbstørreri har været anvendt af den danske grovvarebranche lige siden de tilbage i slutninger af 1960"erne og starten af 1970"erne erkendte, at man ikke på en forsvarlig måde kan tørre i udendørs stålsiloer. 57531