Landboungdommen vil være en aktiv og attraktiv forening for unge på landet og unge under uddannelse. Fornyelsen er startet med en helt ny struktur i organisationen, så lokalforeninger og dermed det enkelte medlem kommer tættere på beslutningerne på landsplan.

- Foreningerne er blevet opfordret til at arbejde mere fleksibelt, så unge med ideer til spændende aktiviteter kan udfolde sig i Landboungdommen uden, at det skal være alt for formelt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det forklarede, gdr. Lars Hansen, formand for Danmarks Landboungdoms, i sin beretning på årsmødet fredag 2. maj på Bygholm Landbrugsskole, Horsens.

- Vi ser en del af nyskabelsen, når foreningens øverste myndighed – repræsentantskabet - i morgen for første gang mødes i en form, hvor alle 69 lokalforeninger kan være repræsenteret.

- Tilmeldingerne viser, at 80 pct. af foreningerne deltager, og det er en flot start, fortsatte Lars Hansen.

- Dermed har vi sikret indflydelse og medansvar for alle, og vi kan derefter tage hjem og arbejde for det, vi i fællesskab har vedtaget.

Medlemstallet dalede lidt i 2002 til ca. 5.500. Der er indført nyt medlemskort, ligesom der vil komme flere medlemsfordele med rabatordninger m.v.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skud mod regeringen

Lars Hansen sagde, at ungdomsrådgivningen fortsat er prioriteret meget højt, men at der kan komme økonomiske problemer.

- Vi kæmper for finansiering af et nyt konsulentbesøg hos den unge og praktikværten i landbrugsuddannelsens praktikperiode, modul 2.

- En af grundene er, at mange går ud af uddannelsen i denne periode. I den borgerlige regerings forslag til finanslov var statstilskuddet til ungdomskonsulenter reduceret.

Danmarks Landboungdom kontaktede alle partiers ordførere, og det lykkedes at beholde tilskuddet endnu en gang.

- Da de nuværende regeringspartier var i opposition, støttede de os i arbejdet for unge i landbrugsuddannelsen, men da de så kom til magten, kom statstilskuddet til konsulenterne for skud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kalder vi dobbeltmoralsk, konstaterede Lars Hansen.

Ønsker gode skoler

- Landbrugsskolerne har fået en strammere finansiering, der "straffer" de mindre skoler. Det var vi med til at foreslå, idet vi ønsker fortsat større skoler, der kan matche tidens krav til efteruddannelse af lærere, og som kan give den optimale uddannelse.

- Vi er dog ikke imponerede af udviklingen, idet vi ser landbrugsskoler fusionere med tekniske skoler, blot for at fortsætte med små elevhold sammen med AMU-elever.

- Vi har stor fokus på den bedst mulige uddannelse. Den bedste og hurtigste måde at tilpasse landbrugsskolestrukturen på er, at eleverne vælger de bedste skoler, og det vil Landboungdommen støtte medlemmerne i, lød det fra formanden.

Skuffet over Dansk Landbrug

Lars Hansen forklarede også, at Landboungdommen er aktiv på det politiske område med holdninger til EU-politikken, landbrugsloven, etableringsforhold og YJ-låneordninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fusionerne florerer, og vi har fået dannet organisationen Dansk Landbrug.

- Landboungdommen kunne godt bruge den synergieffekt og det økonomiske råderum, som en fusion kan give, men problemet er, at finde en partner, som kan give os dette.

- Det skal ikke være Dansk Landbrug, da vi skal bevare vores uafhængighed.

- I øvrigt er det en stor skuffelse, at vi fra at være med som observatør i både Landboforeningerne og Familielandbrugets bestyrelser nu er sat uden for i Dansk Landbrugs bestyrelse.

- Vi er altså på orienteringsniveau i stedet for at sidde med i beslutningsfasen. Det skal ændres igen, så vi ikke taber indflydelse, erklærede Lars Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formanden fortsætter

Lars Hansen oplyste, at han vil stoppe som formand for Danmarks Landboungdom i 2004, når han har siddet i fire år.

- Landboungdommen skal have en rebelsk og engageret formand, og derfor bør han ikke sidde for længe.

- Vi skal bide de andre i haserne og stille kritiske spørgsmål til regeringen og Dansk Landbrug.

- Det er utallige gange vist, at hvis ikke Landboungdommen taler de unge landmænds sag og varetager de unges forhold i landbrugsuddannelsen, ja så er der ingen, der gør det, sluttede formanden.