Abonnementsartikel

En revision af landbrugsloven tegner til at blive et kompromis mellem modsat rettede interesser

Trumferne sidder stadig på hånden, og de store tegnedrenge er endnu godt gemt af vejen i kitlerne. Nej, vi er hverken til kortspil i hasardklubben eller ved at lave studehandler på kvægmarkedet.

Men det virker næsten sådan, for ikke ret mange er ret meget for at komme med ultimative udtalelser om, hvad en kommende revision af landbrugsloven skal ende op med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er dog undtagelser:

- Vi skal have skærpet fortrinsstillingen, og sammenlægningsgrænsen skal sættes ned til 70 hektar. Og man må kun drive en ejendom, lyder den klare melding fra Egon Kjær Sørensen, formand for Frie Bønder – Levende Land.

Han ønsker dog ikke at gøre noget for at stoppe den samdrift af flere ejendomme, som allerede finder sted.

Frie Bønder – Levende Land har indledt et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, som har sæde i embedsmandsudvalget, som til juli skal barsle med et udkast til en revision af landbrugsloven.

Ønsker liberalisering

Danske Svineproducenter finder vi i den anden grøft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der skal ikke være begrænsning på antal dyreenheder, den enkelte producent må have, og der skal heller ikke være begrænsninger med hensyn til antal ejendomme, den enkelte må samdrive.

Til gengæld vil organisationen gerne medvirke til, at medlemmerne producerer den vare, som forbrugeren ønsker.

I Dansk Landbrug er holdningerne noget mere delte, men her sidder kortene forholdsvis tæt til kroppen. Peder Thomsen har som formand for Familielandbrugssektionen dog være ude med en melding:

- Vi har en masse ejendomme med 30 til 70 hektar, som virkelig har behov for jord. De skal først have mulighed for at få jord for at kunne fortsætte som landmænd, siger han.

Udover det har han ikke noget mod, at andre vokser sig større.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Register for jordkøbere

At en fortsættelse af fortrinsstillingen kan give anledning til stridigheder i lokalsamfundene, finder han grotesk.

- Vi skal have et system, så den mindre landmand kan tilkendegive, at han ønsker at købe mere jord, så det ikke kommer som en overraskelse for de, der vil handle jord. Det kan ske ved henvendelse til jordbrugskommissionerne, mener Peder Thomsen.

Peder Thomsen er også af den overbevisning, at mindre landbrug sagtens kan danne basis for en tilværelse som landmand på heltid.

- Men selvfølgelig skal et landbrug være større i dag end for 50 år siden, siger han.

Efter hans mening skal der det nuværende loft over antal dyreenheder pr. landmand fastholdes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På de øvrige områder, som landbrugsloven omfatter, ønsker Peder Thomsen ikke at komme med udspil.

- Nej, for vi er nødt til at give noget, når vi gerne vil have et forlig der fastholder fortrinsstillingen og loftet over dyreenheder.

- Så der er masser af muligheder for at få dynamit i forhandlingerne, siger han.

Parat til at forhandle

- I Dansk Landbrug har vi valgt at holde drøftelserne af forslag til ændringer i landbrugsloven som et internt anliggende i den fase, hvor vi er nu. Vi har også haft drøftelser i medlemsskaren.

- Vi skal have en afbalanceret landbrugslov, der både rummer muligheder og visse begrænsninger, siger Gert Karkov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han peger på, at en vis form for fortrinsstilling kan komme på tale.

- Jeg afviser ikke noget som helst og ønsker et bredt funderet forlig om landbrugsloven. Det har vi tradition for i Danmark.

Gert Karkov erkender dog, at fortrinsstillingen ikke er hans livret.

Men af hensyn til de drøftelser, der foregår i øjeblikket, vil han ikke nærmere ind på, hvad der kan handles op mod hinanden.

- Det er dog klart, at større brug er en af betingelserne for at kunne klare sig fremover, og vi må se på, hvordan det kan tilgodeses, lyder den forsigtige melding fra Gert Karkov på spørgsmålet, hvorvidt arealgrænserne for sammenlægning skal hæves.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mere fleksibilitet

Hos Danmarks Landboungdom står der liberalisering på ønskesedlen.

- Fortrinsstillingen skal væk, der skal være mulighed for større fleksibilitet i fordelingen af dyreenhederne mellem en landmands produktionsenheder, og der enkelte bør kunne have flere dyreenheder, lyder meldingen fra Lars Hansen, formand for Danmarks Landboungdom.

- Ellers kan vi sagtens leve med den landbrugslov, vi har i dag.

Lars Hansen kan dog godt tænke sig, at der bliver større fleksibilitet end i dag på en række områder.

- At man kan samdrive tre ejendomme og arealgrænserne er vi ganske tilfreds med. Men de lovfæstede maksimale afstande mellem samdrevne ejendomme burde udvides væsentligt, siger Lars Hansen.