Målene er smukke, men midlerne er klart utilstrækkelige i fødevareministerens forslag til en strategi for sameksistens mellem gensplejsede (GMO) og ikke-gensplejsede afgrøder.

Det mener Økologisk Landsforening, som i fællesskab med Danmarks Naturfredningsforening og Forbrugerrådet har afgivet et høringssvar til forslaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Forslaget vil ikke sikre forbrugerne mulighed for fortsat at kunne købe GMO-fri fødevarer, skriver foreningerne i en pressemeddelelse.

Spredningsrisici

De tre organisationer er enige om, at ministerens strategi ikke sikrer det økologiske jordbrugs stærke ønske om at undgå gensplejsede afgrøder.

- Det største problem i ministerens forslag er, at det ikke behandler de risici, der ligger for spredning af gensplejset materiale under forarbejdning og transport af fødevarer, altså efter afgrøderne har forladt landmandens mark.

- På dette område kommer forslaget hverken ind på den konkrete risiko for spredning, de nødvendige virkemidler til at forhindre den eller omkostningerne dertil, skriver foreningerne.

Forbrugere uden sikkerhed

I de tre organisationers høringssvar til ministeren konkluderer de, at forbrugerne ikke er sikret muligheden for fortsat at kunne købe produkter uden GMO.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forbrugerne er ej heller beskyttet mod de ekstra omkostninger forbundet ved indførelsen af en GMO-produktion i Danmark

Forfejlet strategi

Fraværet af forarbejdningssektoren i forslaget til strategi er ifølge de tre foreninger ekstra iøjnefaldende, fordi fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) netop har som erklæret mål, at sameksistens-strategien skal sikre forbrugernes frie valg.

- Vi er helt enige med ministeren i den målsætning, og det undrer os såre, at hun ikke gør mere for at leve op til den. For os økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere er det helt afgørende, at de gensplejsede afgrøder holdes skarpt adskilt fra de økologiske hele vejen fra jord til bord, siger Knud Erik Sørensen, formand for Økologisk Landsforening.

Byrde på alle

Knud Erik Sørensen hæfter sig også ved, at ministeren ikke placerer det økonomiske ansvar ved eventuel forurening med gensplejsede afgrøder hos selve brugerne af dem.

- Den økolog eller anden GMO-fri landmand, som forureningen går ud over, skal selv investere tid, penge og energi i en retssag, før fonden kan udbetale erstatning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Desuden forestiller fødevareministeren sig tilsyneladende, at en sådan fond finansieres af det offentlige og ikke af de selskaber, der tjener på de gensplejsede afgrøder.

- Men hvorfor skal samfundet betale skaderne fra GMO-afgrøder, og ikke sælgerne og brugerne, spørger Knud Erik Sørensen.

Forbrugerrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening foretrækker at brugerne af GMO-afgrøder betaler til fonden via afgifter på såsæden.

Endvidere er organisationerne enige om, at EU"s tænkepause for dyrkning af gensplejsede afgrøder først bør hæves, når det økonomiske ansvar for spredning placeres hos brugerne.