Abonnementsartikel

April-tælling af svin afslører, at totalbestanden er faldet med 2,3 procent i forhold til 2002

Totalbestanden af svin i Danmark er ved april-tællingen 2003 faldet med 2,3 procent i forhold til tællingen året før. 1. april var der således 12,624 millioner svin mod 12,921 millioner svin året før. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Optællingen, der er baseret på cirka 9.000 bedrifter, viser også, at der er sket et fald på fem procent for svin over 50 kg. Den samlede bestand af avlsdyr er derimod uændret i forhold til 1. april 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bestanden af gylte er steget godt to procent siden januar og antallet af sopolte er steget godt fem procent. Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at hver diegivende so i gennemsnit har ligget med 10,5 grise, hvis vægt i gennemsnit var 7,3 kg ved fravænning.