Abonnementsartikel

Færre indtægter end ventet var skyld i et underskud på 5,1 millioner kroner i Plantedirektoratet

Plantedirektoratet kom ud af det seneste regnskabsår med et underskud på 5,1 millioner kroner.

Årsagen til underskuddet skal findes i færre indtægter, end der var budgetteret med. Direktoratet fik blot 94,8 millioner kroner ind på brugerfinansierede opgaver mod budgetterede 100,7 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bevillingen fra finansloven udgjorde 147,3 millioner kroner i 2002, og de samlede indtægter var dermed 242,1 millioner kroner.

Med til at trække regnskabet i rødt var kontrollen med frø og sædekorn, som gav indtægter på 36,5 millioner korner. Resultatet er syv millioner kroner mindre end i 2001, og kan henføres til reduceret prøvetagning og analyse af frøpartier.

De direkte udgifter til dette område er opgjort til 27,4 millioner kroner, og årets resultat var 1,4 millioner kroner.

Samlet overskud

På områder for foder og gødning var indtægterne 34,4 millioner kroner og de direkte udgifter 26,9 millioner kroner. Efter afskrivninger, indirekte udgifter og forrentning landede resultatet på 404.000 kroner.

Området for planter og kartofler bidrog negativt til årets regnskab. Indtægterne var med 23,3 millioner kroner over budgettet, men udgifterne var godt to millioner kroner højere end det budgetterede. Samlet var årets resultat et minus på 1,5 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den indtægtsdækkede kontrolvirksomhed gav samlet set et overskud på 444.000 kroner.

Videreførselsbeløb

På den øvrige kontrolvirksomhed blev resultatet et underskud på 125 millioner kroner fordelt på blandt andet udgifter til bæredygtigt landbrug og EU-kontrolordninger.

Den årlige bevilling fra finansloven lyder på 147,3 millioner kroner, men når blandt andet en CO2-refusion og beløb vedrørende administrative lettelser er fordelt ender årets resultat på et minus på 5,1 millioner kroner.

Ved udgangen af 2001 havde Plantedirektoratet et videreførselsbeløb på 23,4 millioner kroner. Med årets negative resultat er dette beløb reduceret til 18,3 millioner kroner.

Plantedirektoratet skriver i sin årsrapport, at det akkumulerede resultat forventes anvendt løbende de kommende år til it-systemer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Færre medarbejdere

Plantedirektoratets personaleforbrug i 2002 udgjorde 477 årsværk mod 480 i 2001. Lønomkostninger er i årsregnskabet opgjort til 154,7 millioner kroner. I budgettet for 2003 ses et stadigt fald i årsværk til 465, og lønudgiften er tilsvarende reduceret til 144,3 millioner kroner.