Budgetkalkuler 2003 er et vigtigt redskab, når eksempelvis prissætningen skal vurderes eller planlægningen af det nye år står for døren.

Hæftet omfatter budgetkalkuler for de enkelte produktionsgrene og er opbygget, så omkostningerne for 2002 er indskrevet længst til venstre. Dernæst står budgetkalkulerne for 2003, som er angivet med fremadrettede priser, dvs. baseret på 2002-priser sammenholdt med forventede priser for 2003. Længst til højre på hver enkelt side er der plads til at skrive egne prisforventninger ind.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I hæftets forord tages højde for, at udbytte og priser kan variere meget fra område til område. Desuden påpeger hæftets forfattere, at stykomkostningerne vil være individuelt bestemt af de anvendte systemers teknik samt omfanget af brugen af maskinstation til markarbejdet.

Budgetkalkuler 2003 ligger også tilgængelig som PDF-filer på Landscentrets hjemmeside og kan downloades fra www.lr.dk, hvis man vel at mærket er abonnement på Landbrugsinfo. Her kan hæftet endvidere hentes som et regneark med mulighed for bearbejdning af tallene i regneark – enten Excel eller Quattro Pro.

Budgetkalkuler 2003 koster 63 kroner ekskl. moms.

Udgives af Landbrugsforlaget