Asmildkloster Landbrugsskole får nu en ny kasket på, efter at skolen i samarbejde med Arbejdsformidlingen (AF) har indledt et projekt, som skal skaffe flere mennesker i arbejde i den grønne sektor – herunder landbruget.

Det opsigtsvækkende samarbejde er det første af sin slags – og har kun været muligt, fordi Folketinget har givet AF lov til, at andre aktører kan formidle job til dagpengeberettigede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og her kommer Asmildkloster Landbrugsskole ind i billedet. I samarbejdet indgår nemlig et amtsligt ungdomskontor, som formidler job til den grønne sektor. Ungdomskontoret har til huse på Asmildkloster Landbrugsskole.

Set med AF-chef i Viborg Amt Hans Henrik Pedersens øjne er der tale om et yderst spændende projekt, der er til gavn for alle parter.

- Regeringen har ambition om at øge arbejdsstyrken med 87.000 personer. Der er tale om en stor paraply, som det her er en lille flig af, fortæller Hans Henrik Pedersen.

- Vi har valgt at indgå et samarbejde om jobformidling med Asmildkloster Landbrugsskole, fordi vi i arbejdsformidlingen kun har et overfladisk kendskab til den grønne sektor. Derfor er det naturligt for os at få et samarbejde med landbrugsskolen i stand, fordi man her har en spidskompetence på området, forklarer Hans Henrik Pedersen.

- Der er måske 15.000-20.000 virksomheder i Viborg Amt og deres behov for arbejdskraft kan vi naturligvis ikke kende. På Asmildkloster Landbrugsskole og Ungdomskontoret har man en lang tættere kontakt til virksomhederne inden for eksempelvis landbruget, og derfor er det naturligt, at de tager sig af at skaffe folk med interesse for den grønne sektor i arbejde, siger Hans Henrik Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Epoke

Forstander Keld Mikkelsen, Asmildkloster Landbrugsskole, er begejstret for, at skolen nu skal være part i et projekt, som formidler job til blandt andet landbrugssektoren.

- Det er epokegørende, fordi AF hidtil har stået for formidlingen af arbejde. Ser vi på andre lande som Tyskland, England og Frankrig har landbrugsskoler dér foruden uddannelse også stået for rådgivning og jobformidling, og det synes jeg er helt naturligt, når nu landbrugsskolerne ved, hvad behovet er for arbejdskraft og kender branchen, siger Keld Mikkelsen.

Afdækker interessen

Samarbejdet er formelt set indgået mellem landbrugsskolen i Viborg og AF Viborg. Men når den dagpengeberettigede henvender sig til AF og udviser interesse for den grønne sektor, henvises vedkommende til Ungdomskontoret. Her vil de tilknyttede konsulenter forsøge at afdække personens kompetencer og for eksempel sende personen ud i en fire ugers praktik hos en svineproducent.

Viser det sig, at personen har fået så stor interesse for branchen og eventuelt ønsker at lære at køre traktor eller vil tage en landmandsuddannelse, visiteres vedkommende til Asmildkloster Landbrugsskole eller eventuelt en anden relevant uddannelsesinstitution.

Keld Mikkelsen er overbevist om, at projektet kan være med til at dække en del af det arbejdsbehov, som landbrugssektoren for tiden efterspørger. Projektet går specielt efter at give folk arbejde ved specialfunktioner i landbruget som eksempelvis pasning af svin, og ikke nødvendigvis den bredt favnende kunnen i landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Strukturudviklingen går stærkt, men der er stadig 25.000 heltidsbedrifter. Hvis nu der er 300, der får det grønne bevis årligt og halvdelen af dem ønsker at få egen gård, så taler vi om 150 om året. Skal de 150 personer dække det årlige behov for nye landmænd, så skal strukturudviklingen og effektiviseringen i landbruget godt nok gå stærkt.

- Beskæftigelsen er trods strukturudviklingen den samme i landbruget, hvis du kigger tilbage over en 20-årig periode. Derfor er der stærkt brug for specialfunktioner i landbruget, som vi kan være med til at afdække, siger Keld Mikkelsen.

Stabil og sikker

Ifølge Keld Mikkelsen kan projektet også være med til at sikre landbruget en sikker og stabil arbejdskraft. Udenlandske arbejdere fra Østeuropa er for tiden et store samtaleemne i landbrugskredse, og dem ser Keld Mikkelsen gerne erstattet af ledige, der har været en tur gennem en kort uddannelse enten via en praktikperiode eller et relevant kursus på Asmildkloster Landbrugsskole.

Helga Justesen, der er ansat på Ungdomskontoret, kender til problemer med netop udlændinge i landbruget.

- Vi hører, at landmændene ikke er tilfredse med de udlændinge, som kommer herop. De kan ikke sproget, og begår en medarbejder en fejl, kan det koste dyrt, siger Helga Justesen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Keld Mikkelsen supplerer:

- Der er måske 300-500 udlændige i landbruget i Viborg Amt. De er ikke altid en stabil arbejdskraft for landmanden, fordi de kun har opholdstilladelse i 18-21 måneder. De folk, vi kan få ud af det her projekt, kan vi gøre til solid arbejdskraft ved at give dem de rette kompetencer, siger Keld Mikkelsen.

Alle i job

Projektet skal foreløbig løbe over seks måneder og derefter evalueres. Målet for projektet er at skaffe flest mulige mennesker i arbejde.

- Kommer 50 personer i berøring med den grønne sektor er vi nået langt. Og kommer de 50 personer i arbejde er det ideelt, men det er måske lidt optimistisk, siger Hans Henrik Pedersen.

Alle parter tror dog på, at der med projektet er grundlag for en endnu bedre formidling af job i den grønne sektor med samling af jobformidlingskompetencen hos Asmildkloster Landbrugsskole og Ungdomskontoret – og de har noget at have ambitionerne i.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Asmildkloster Landbrugsskole har i forvejen et uddannelsesforløb i samarbejde med AF. Her uddannes landbrugsassistenter, og de foreløbige resultater viser, at to tredjedele har fået varigt job.

Hvordan effekten bliver af forsøgsprojektet, kan ingen naturligvis gisne om. Foreløbig skal samarbejdet, der officielt blev indledt 1. maj, bredes ud til en større kreds. Det sker første gang 15. maj, hvor Asmildkloster Landbrugsskole afholder et informationsmøde om projektet. : Helga Justesen, Ungdomskontoret, forstander på Asmildkloster Landbrugsskole, Keld Mikkelsen, og chef for AF Viborg, Hans Henrik Pedersen, håber og tror på, at en udlicitering af arbejdsformidling til ungdomskontoret og eventuelle opkvalificeringer af de arbejdsløse på landbrugsskolen kan skaffe flere i arbejde i den grønne sektor.