Abonnementsartikel

Bygholm Landbrugsskole kom ud af 2002 med et overskud på 262.000 kroner

Efter afskrivning på 2,5 millioner kroner kunne Bygholm Landbrugsskole konstatere, at driftsåret 2002 gav et overskud på 262.000 kroner.

Resultatet betegner skolens ledelse som tilfredsstillende efter at have haft 154 årselever i året.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det opnåede økonomiske resultat er kommet efter rationaliseringer og en forhøjelse af betalingen for Modul 3 og agrarøkonom-holdene. Desuden er der hentet flere penge på indtægtsdækket virksomhed.

Generelt er omkostningerne holdt på samme niveau som i 2001 trods flere årselever.

I 2002 blev skolernes økonomi markant anderledes, idet tilskuddet fra da af blev baseret på elevtallet. For en større skole som Bygholm Landbrugsskole betød det, at skolen modtog 12.000 kr. pr. årselev, hvilket var mere end skolen ville have opnået med den afskaffede tilskudsordning.

Taber bliver de mindre skoler med under 100 årselever.

Eleverne er kommet fra hele landet, og det finder skolen også positivt, da det har bidraget til kostskolemiljøet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2002 indgik Bygholm Landbrugsskole også i et netværk af skoler i det øst- og midtjyske, som fik navnet Facit Erhvervsakademi. Det har også haft en positiv effekt.

Blandt andet er der på tværs af skolerne oprettet fire videncentre, og sammen med Horsens Handelsskole og firmaet Genesi vandt skolen gennemførelsen af et lederdiplom-uddannelse for Agropartneres A/S. Dette selskab er ejet af 50 større svineproducenter.

Det første hold ledere er allerede i gang med uddannelsen.

Det er tanken, at konceptet skal yderligere udbygges og udbydes i regi af Facit Erhvervsakademi.

Ved indgangen til 2003 havde Bygholm Landbrugsskole landets største Modul 2-hold. Den positive udvikling tilskrives, at eleverne vurderer, at skolen har et højt fagligt niveau.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I indeværende år er det også lykkedes at få et Modul 4-hold, hvilket senest skete for flere år siden.

Skolen tilbyder også folkeskolens 8., 9. og 10. klasser et to-dages biologikursus. Her kan eleverne fordybe sig i et landbrugsfagligt emne i nærkontakt med landbruget. Det har vakt begejstring hos eleverne og i landbruget selv.

Der tilbydes også sikkerhedskursus for unge mellem 13 og 17 år, og i 2002 deltog hele 180 unge i et sådant kursus. Der er fortsat ventelister for at komme med på dette kursus.

Skolens landbrug havde en god produktion, men økonomien haltede ikke mindst på grund af faldende svinepriser og højere omkostninger. Derfor betegner ledelsen også det økonomiske resultat som utilfredsstillende.

Såvel svinestald som kostald mangler renovering, men endnu er der ikke taget beslutninger om, hvad der skal ske, men udført midlertidige forbedringer.