Abonnementsartikel

Regnskabet viste et tilfredsstillende resultat på godt 119 mio. kr. trods en faldende omsætning - og der var nyvalg til bestyrelsen

På sit halvårlige repræsentantskabsmøde 23. maj på Beckaskog Slot ved Kristianstad i Sverige godkendte repræsentantskabet for Den lokale Andel årsregnskabet med et resultat på 119 mio. kr.

Det er en lille stigning i forhold til året før, og resultatet betegnes som særdeles tilfredsstillende i betragtning af, at omsætningen faldt fra 1,94 milliard kroner i 2001 til 1,81 milliard kroner i 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandt de 19 medlemsforeninger, som samlet fik tilbageført de 119 mio. kr. i bonus, var der stor tilfredshed med resultatet.

Det gode resultat skal ses i lyset af, at medlemsforeningerne bakker godt op om indkøbsformidlingen i Fredericia, fremhæver Den lokale Andel.

Ved at stå sammen opnår medlemmerne et mere effektivt indkøb, og der nås en bedre udnyttelse af ekspertisen, som er en af fordelene ved et indkøbssamarbejde.

Nyt navn til samarbejdet

På repræsentantskabsmødet blev også vedtaget justeringer i vedtægterne.

Det væsentligste var ændring af navnet "Landsforeningen den lokale andel" til "Den lokale Andel", hvor gruppen af medlemmer kan omtale sig som DLA-gruppen fremover.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I denne sammenhæng blev nyt logo for Den lokale Andel offentliggjort.

Der blev også foretaget valg til bestyrelsen, som nu består af følgende medlemmer:

De fem førstnævnte er folkevalgte og de fem sidste forretningsførere/direktører.

Svensk suppleant

For at signalere, at de tre svenske medlemsforeninger er medlemmer i Den lokale Andel på lige fod med de danske navn foreninger, var repræsentantskabsmødet henlagt til Sverige.

Derfor var det også naturligt, at der fra de folkevalgtes side blev peget på formanden for Södra Åby Lokalforening, Torkil Johannsson, til en post som suppleant i bestyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der var ikke noget ønske fra de svenske medlemsforeninger om en bestyrelsespost, men repræsentantskabet fandt, at det var relevant, at de svenske foreninger også blev draget ind i bestyrelsesarbejdet.

Som suppleanter blev desuden valgt Jens Christiansen, direktør i Sydvestjysk Andel.

To nye selskaber

Som tegn på en fortsat udvikling er to nye selskaber opstået i DLA-gruppen.

Det gælder Træpilleindkøb a.m.b.a, som er en indkøbsforening, hvis formål er at indkøbe træpiller til konkurrencedygtige priser. Selskabet er oprettet i samarbejde med Danske Fjernvarmeværker.

Scanfedt A/S er også et nyt selskab, som har til formål at importere og blande foderfedt til medlemsforeningerne med fokus på sporbarhed og kvalitet.