Det er ikke kun i Danmark, det er svært at holde indtjeningen i svineproduktionen.

Det gælder også i Polen, hvor Poldanor, som er ejet af en kreds af store, danske svineproducenter, kom ud af 2002 med et betydeligt ringere resultat end året før trods en væsentligt stigende omsætning i året.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nettoresultatet blev under ni millioner kroner mod 78 millioner kroner i 2001, skriver Børsen.

Med til vurderingen af resultatet hører også, at omsætningen steg med næsten en femtedel til 431 mio. kr., og at der har været negative reguleringer af valutakurs til en værdi af 13 mio. kr.

Resultatet før finansielle poster blev 41 mio. kr., og det var under det halve af året før målt i forhold til omsætningen.

Polen Invest, der ejer Poldanor og det tilknyttede slagteri, Prime Food, betegner selv resultatet som "ikke levende op til forventningerne".

Det er tilsyneladende Prime Food, der især har været en negativ faktor i 2002-regnskabet, idet øgede omkostninger til markedsføring og omstrukturering af slagteriet har kostet på bundlinjen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Poldanor har en besætning på 16.000 søer og producerer op mod 400.000 slagtesvin årligt. I marken er der 15.000 hektar.