Mellem Kalvebod Miljøcenter og Kongelunden på Vestamager kører dumpere i denne tid i pendulfart for at forstærke diget med ekstra jord. Dermed forebygger man oversvømmelse af de lavtliggende arealer på det vestlige og centrale Amager i de kommende år, hvor vandstanden i Øresund ventes fortsat at stige.

Arbejdet startede i august 2009, og lige nu er 20 dumpere tilknyttet. De flytter hver omkring 25 læs jord dagligt, svarende til totalt omkring 10.000 tons.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kan dække 140 fodboldbaner i en meters højde

Projektet omfatter totalt 1,5 mio. tons jord - nok til at dække 140 internationale fodboldbaner i en meters højde. Bygherren er Kalvebod Miljøcenter (KMC), der aftager og deponerer forurenet jord fra byggeprojekter over hele København.

- Det specielle ved området omkring KMC er, at jordbunden lige under overfladen består af et 6-14 meter dybt lerlag. Vi graver jord op herfra og fylder hullerne med kontamineret jord, som afskærmes fra det omgivende miljø af den tykke lerjord. Affaldsjorden er typisk lettere forurenet med tungmetaller, der udvaskes over en tusindårig periode. Den rene lerjord, vi graver op, bruges så til at forstærke digerne, som hæves med totalt 3 meter over et areal på ca. 20 ha, forklarer områdechef Jens Nejrup fra Center for Miljø under Københavns Kommune.

Inden 1. april forventer man at fordoble kadencen for jordflytningen til 1.000 læs om dagen.

- Lige nu forstærkes diget med omtrent 50 meter dagligt, og vi regner med at nå det dobbelte antal først på foråret. Dumperne skal tilbagelægge kortere og kortere distancer, fordi diget forstærkes bagfra, fortæller Jens Nejrup.

Han lægger ikke skjul på, at arealet i kraft af de særlige bundforhold er komplekst at arbejde på, hvilket sætter særlige krav til materiellet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skrappe krav til entreprenørmateriel og dæk

KMC benytter både egne og lejede gravemaskiner, dozere og dumpere til projektet.

- Der benyttes stort set kun Hydrema 922 C dumpere med en totalvægt på cirka 35 ton, svarende til seks afrikanske hanelefanter, når de er fuldt lastet med cirka 12 kubikmeter lerjord, siger Allan B. Christensen fra Svebølle Entreprenør og Maskinudlejning ApS, som er blandt udlejerne af materiel til projektet.

Han forklarer, at entreprenørmaskinerne for at undgå nedsænkning i den bløde jord ikke må øve for stort pres på diget. Man har derfor været i tæt dialog med Euromaster, der er dækpartner på projektet, for at sikre brugen af de rette dæk.

- Trykket på jorden, som består af gammel havbund, må maksimalt kunne måles til 0,82 kg pr. kubikcentimeter. Det krav kan kun Hydrema-dumperen med brede specialdæk af typen 800/45-30.5 honorere.

Euromaster bistår også løbende med service og rådgivning. Ulempen ved ikke at køre med traditionelle entreprenørdæk på den bløde bund med mange skarpe elementer har ifølge Allan Christensen vist sig at være en del punkteringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I regnfulde perioder har vi været oppe på 1-2 pr. dag. Euromaster anbefalede derfor at fylde 12,5 liter SuperTæt lappevæske i hvert dæk. Det har resulteret i, at mindre stikskader reparerer sig selv, med markant reducerede dækomkostninger til følge. Samtidig er servicevognene fra Euromasters dækcenter på Bådehavnsgade i Sydhavnen lige i nærheden, og de er på pletten inden for 30-60 minutter, når der skal udskiftes eller repareres dæk. Dermed undgår dumperne dyr, unødig stilstand, siger entreprenøren.