Abonnementsartikel

På øen Lindholm arbejder en stab på 20 forskere og 80 laboratoriemedarbejdere med at udforske og påvise fremmede virussygdomme i danske husdyr

Et enkelt udbrud af svinepest i Danmark kan koste op til 1.000 millioner kroner i tabte eksportindtægter. Det er blandt andet derfor, at Lindholm er en af grundpillerne i beredskabet mod husdyrsygdomme i Danmark.

På øen Lindholm forsker man i virus og tager sig af alle mistanker om sygdomme som mund- og klovesyge, svinepest og rabies, for bare at nævne nogle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Institutionen er en del af Danmarks Veterinærinstitut, DVI, der er garant overfor eksportmarkederne for, at danske husdyr er fri for virussygdomme som for eksempel IBR og leukose.

Mund- og klovesyge

- Op gennem 1940"erne og 1950"erne var Lindholm stedet, hvor man producerede mund- og klovesygevaccine herhjemme, fortæller Thomas Krogh Nielsen, afdelingsforstander i DVI, Afdeling for Virologi, Lindholm.

Det udgjorde grundlaget for, at Danmark fik has på den frygtede husdyrsygdom. Med Danmarks optagelse i EF lagde man produktionen om, og Lindholm orienterede sig mere mod forskning i virus end produktionsmodning.

Men Lindholm er fortsat mindst lige så vigtig en brik i bekæmpelsen af virussygdomme.

- For at bevare Danmarks status på internationalt niveau er vi nødt til at kunne dokumentere vores sygdomsfrihed. Og det kan vi gøre her på Lindholm, siger Thomas Krogh Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gennem en årrække har man på Lindholm produceret PPV-vaccine (mod fosterdød hos grise).

Den produktion forsvinder, efter at nye, skrappere EU-regler er trådt i kraft. Reglerne betyder at vacciner til husdyr skal leve op til samme krav som vacciner til mennesker, og det har Lindholm ikke faciliteterne til.

Fra efteråret 2003 vil Lindholm ikke længere producere vacciner, men udelukkende koncentrere sig om forskning og laboratorievirksomhed.

Omfattende laboratorievirksomhed

Størstedelen af Lindholms bygninger er sikrede mod udslip af virus. I de indesluttede og virussikrede laboratorier arbejder en stab på 20 forskere og 80 laboratoriemedarbejdere med at forske og tage sig af mistanker om fremmede virussygdomme i danske husdyr.

På Lindholm er der tre hovedlaboratorier:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det ene er et Screeningslaboratorium, hvor man laver et omfattende antal prøver. Her tester man blodprøver for eksempel for svinepest i danske besætninger og skal dokumentere over for andre landes myndigheder, at Danmark er fri for svinepest. Hertil kommer import- og eksportprøver.

Det andet og tredje laboratorium tager sig af henholdsvis kvæg- og svinesygdomme. Begge laboratorier er nationale referencelaboratorier.

Det betyder i praksis, at andre laboratorier ved tvivlstilfælde kan sende virusprøver til Lindholms laboratorier, der kan afgøre, om en prøve indeholder fremmede virus.

Lindholm arbejder også med de såkaldte zoonoser Det er virus der har den egenskab, at de kan vandre fra dyr til mennesker. Lindholm har et rabieslaboratorium, hvor man modtager prøver fra dyr, hvor der er mistanke om rabies.

Forskning optrappes

Lindholm har i en del år haft et særligt mund- og klovesygeafsnit på ønskelisten. Til det formål får man en ny tilbygning til 40 millioner kroner i løbet af de kommende tre år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilbygningen kommer til at rumme et staldafsnit, hvor man kan give forsøgsdyr en kontrolleret infektion.

På årsbasis koster det rundt regnet 60 millioner kroner at drive Lindholm. Lidt mere end 30 millioner kommer fra egne indtægter fra laboratorietest. De resterende midler kommer fra staten.

En halv milliard

Begrundelsen for at placere virusforskningen på en ø var i sin tid, at Lindholm var sygdomsfrit område.

- Man kunne godt lægge selve stedet på land og så blot gøre stedet hermetisk lukket. Men der er investeret for hundredvis af millioner i faciliteterne herover, siger Thomas Krogh Nielsen

- Jeg tror næppe, at politikerne har lyst til at bruge i nærheden af en halv milliard kroner på at bygge nye faciliteter på land, vurderer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også andre lande sætter deres lid til Lindholm. Lindholm er således en del af det diagnostiske beredskab i Island, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen.