Der er allerede indført flere tiltag som tilsammen fuldstændig udelukker, at der kommer BSE-inficeret oksekød ud til forbrugerne.

Mange BSE-lande har da også forladt besætningsnedslagning, når der konstateres en BSE-syg ko, og har i stedet indført fødselskohortenedslagning, hvilket betyder, at kun et begrænset antal af besætningens dyr aflives.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et af disse lande er Tyskland, som Danmark årligt importerer store mængder oksekød fra.

Denne import viser klart, at man uden nogen som helst risiko for forbrugerne kan anvende denne saneringsmetode.

Danmark fastholder besætningsnedslagning, og når disse linier læses, er endnu en dansk kvægbesætning netop aflivet og destrueret. Jeg gad vide, hvilken begrundelse den ramte besætningsejer får, når hele hans livsværk skal aflives og destrueres? Det har i hvert fald intet med fødevaresikkerhed at gøre.

Organisationen Dansk Kvæg har netop afholdt et BSE-seminar, hvortil der var inviteret flere eksperter. Der manglede blot repræsentanter fra lande, hvor man IKKE anvender besætningsnedslagning. Jeg ville gerne have hørt disse landes begrundelserne for, hvorfor man har ændret strategi.

Det er sandsynliggjort, at kødet fra omkring 1,6 millioner BSE-syge britiske kreaturer i tidsrummet 1980-1990 er endt på spisebordet. Da et slagtet kreatur i gennemsnit vejer cirka 300 kg, hvoraf der vel kan laves 1.500-2.000 portioner mad, må 1,6 millioner kreaturer altså være blevet til 25.- 30.000.000.000 BSE-inficerede middagsretter!

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nogle formoder, at BSE-inficeret mad kan være årsag til at mennesker udvikler hjernesygdommen variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD), som der på verdensplan er konstateret 129 tilfælde af. Hvorfor er dette tal ikke langt, langt større, hvis årsagen skulle være BSE-inficeret føde?

Besætningsnedslagning er en handlemåde, der kun bør accepteres, hvis den er nødvendig for at sikre forbrugerne imod at blive smittet med BSE-prioner, som måske kan være årsag til vCJD.

En sådan smitterisiko er ikke-eksisterende og derfor bør besætningsnedslagning hurtigst muligt afskaffes!