På baggrund af det hurtige og kraftige dollarfald reviderer Jyske Bank prognosen for dendanske svinenotering i 2003 fra et gennemsnit på 8,25-8,65 kr./kg. til et gennemsnitpå 7,35-7,75 kr./kg., eksklusiv efterbetaling.

Jyske Bank konstaterer, at der er sket et hurtigt og kraftigt dollarfald på knap10 procent siden den seneste prognose fra 3/4-2003. Det giver anledning til at ændre prognosen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den stigende kronekurs rammer danske svineproducenter dels via indtægtstab fra lavereafregning, målt i danske kroner og dels via en forringet konkurrenceevne, konkluderer Jyske Bank

Fald på fald

En tommelfingerregel betyder en ændring på 10 procent i dollaren betyder en ændring i svinenoteringen på cirka en krone. Reglen skal dog tages med store forbehold, da mange andre forhold spiller ind.

- For eksempel har sammenhængen siden 1998 været betydelig stærkere, men det skyldes sammenfald mellem for eksempel dollarstigning og kogalskab i 1999 samt dollarfald og produktionsstigninger i 2001, skriver Jyske Bank

Hastighed vigtig

Jyske Bank angiver, at sammenhængen mellem ændringer i dollarkursen og svinenoteringen typisk vil være stærkest under hurtige og kraftige dollarbevægelser, fordi substitutions- og omstillingsmulighederne er begrænsede og langsommelige.

- Ligeledes vil varige niveauskift i dollaren slå kraftigere igennem, da mulighederne forlangsigtet terminssikring er begrænsede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Underskudsforretning

- Holder vores forventninger til svinenoteringen stik, indikerer følsomhedsanalyser et fald i den gennemsnitlige indtjening for heltidssvinebrug fra 97.000 kr. i 2002 til et underskud på 190.000-280.000 kr. i 2003.

Med den store valuta-usikkerhed in mente er Jyske Banks forventninger til udviklingen i svinenoteringen i 2003: