Abonnementsartikel

Jyske Bank nedjusterer sine forventninger til årets svinenotering på baggrund af den stærkt faldende dollarkurs

På baggrund af det hurtige og kraftige dollarfald reviderer Jyske Bank prognosen for dendanske svinenotering i 2003 fra et gennemsnit på 8,25-8,65 kr./kg. til et gennemsnitpå 7,35-7,75 kr./kg., eksklusiv efterbetaling.

Jyske Bank konstaterer, at der er sket et hurtigt og kraftigt dollarfald på knap10 procent siden den seneste prognose fra 3/4-2003. Det giver anledning til at ændre prognosen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den stigende kronekurs rammer danske svineproducenter dels via indtægtstab fra lavereafregning, målt i danske kroner og dels via en forringet konkurrenceevne, konkluderer Jyske Bank

Fald på fald

En tommelfingerregel betyder en ændring på 10 procent i dollaren betyder en ændring i svinenoteringen på cirka en krone. Reglen skal dog tages med store forbehold, da mange andre forhold spiller ind.

- For eksempel har sammenhængen siden 1998 været betydelig stærkere, men det skyldes sammenfald mellem for eksempel dollarstigning og kogalskab i 1999 samt dollarfald og produktionsstigninger i 2001, skriver Jyske Bank

Hastighed vigtig

Jyske Bank angiver, at sammenhængen mellem ændringer i dollarkursen og svinenoteringen typisk vil være stærkest under hurtige og kraftige dollarbevægelser, fordi substitutions- og omstillingsmulighederne er begrænsede og langsommelige.

- Ligeledes vil varige niveauskift i dollaren slå kraftigere igennem, da mulighederne forlangsigtet terminssikring er begrænsede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Underskudsforretning

- Holder vores forventninger til svinenoteringen stik, indikerer følsomhedsanalyser et fald i den gennemsnitlige indtjening for heltidssvinebrug fra 97.000 kr. i 2002 til et underskud på 190.000-280.000 kr. i 2003.

Med den store valuta-usikkerhed in mente er Jyske Banks forventninger til udviklingen i svinenoteringen i 2003: