Abonnementsartikel

Dansk Landbrug gentager en opfordring om en fremskyndelse af drikkevandszoonering på baggrund af en ny rapport om Danmarks grundvandsressourcer

Dansk Landbrug vil være med til at tage vare på landets drikkevandsområder og opfordrer til at sætte ind, hvor indsatsen gavner mest.

Det siger viceformand i Dansk Landbrug, Henrik Høegh, i en kommentar til den rapport, som GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser) har offentliggjort.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af rapporten fremgår det, at Danmarks grundvandsressource efter en ny beregningsmodel er på en milliarder kubikmeter årligt mod hidtil antaget 1,8 milliarder kubikmeter. Til sammenligning er det årlige vandforbrug på knap 0,7 milliarder kroner.

Henrik Høegh understreger, at landbruget flere gange har opfordret til, at den såkaldte drikkevandszoonering fremskyndes, og nu gentager han opfordringen. Zooneringen skal kortlægge de områder, hvor der er behov for særlig beskyttelse af hensyn til blandt andet drikkevandet.

Henrik Høegh mener dog ikke, at der er grund til at gå i panik og peger på, at det årlige vandforbrug ligger under den mængde drikkevand, der er til rådighed – det gælder også med de nye beregninger.

Udviklingen vendt

Desuden hæfter Henrik Høegh sig ved, at udviklingen allerede er vendt for de fleste af de kilder, der påvirker grundvandsressourcerne.

- Det gælder både på nitrat-området, hvor udvaskningen fra rodzonen er reduceret med 32 procent, og hvor vi har Danmarks Miljøundersøgelsers ord for, at vi vil se yderligere forbedringer i de kommende år, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Henrik Høegh peger endvidere på, at pesticidforbruget er faldet, og i dag tillades kun de mest miljøvenlige midler.

- Desuden har vi det såkaldte KUPA-projekt i gang, hvor pesticidernes vandring kortlægges. Vi står allerede klar med en drejebog for, hvordan vi kan håndtere eventuelle problemer den dag, vi har de første resultater, siger Henrik Høegh.