Djursland kan blive forgangsområde for biogasanlæg, hvis planerne om etablering af tre-fire biogasanlæg til en samlet anlægssum på omkring 200 millioner kroner bliver realiseret. Hvert af anlæggene skal dagligt håndtere op mod 300-400 ton gylle, slam og energiafgrøder.

Foreløbig er planerne i en indledende fase, men der er udvist store interesse for projektet blandt de otte kommuner i regionen, Djursland Landboforening og erhvervslivet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det fortæller Peter Jørgensen, Planenergi Midt, som er rådgiver på projektet, der oprindeligt blev til i Grenå Erhvervsråd.

- Vi har foretaget en forundersøgelse i området for at vejre stemningen for projektet og for at finde frem til, hvilke ressourcer der er til rådighed, siger Peter Jørgensen.

Ifølge Peter Jørgensen er der i forbindelse med biogasprojektet tale om en ny tankegang, som ikke tidligere er set ved etablering af biogasanlæg.

- Vi ser på Djursland som ét næringsstof-område. Alle parter har fordel og gavn af projektet. Vi har at gøre med CO2-neutral energi. Industrien og kommunerne kan få næringsstofferne i kredsløb igen, og lugtgenerne fra gyllen mindskes, siger Peter Jørgensen.

Formanden for Djursland Landboforening, Per Blach, glæder sig over initiativet, som kan afhjælpe hans medlemmers gylleproblemer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det her skal ses som et samlet projekt for hele Djursland. Alle indbyggere skal være aktører, for det er ikke kun landbruget, der har affaldsstoffer, som skal behandles, siger Per Blach, der nævner husholdningsgødning og energiafgrøder som muligt materiale til eventuelle biogasanlæg på Djursland.

Flere fordele

Peter Jørgensen ser store fordele med etablering af biogasanlæg i en hel region.

Omkostningerne til indkøb af separationsanlæg kan blive lavere, fordi flere anlæg kan dele et mobilt separationsanlæg.

Desuden fremhæver Peter Jørgensen, at transportudgifterne til at fragte gylle frem og tilbage fra biogasanlægget blive relativt lave, fordi de tre-fire anlæg kan deles om de indkøbte transportfaciliteter.

Forprojekt

Næste fase i Djursland-projektet bliver et såkaldt forprojekt, som blandt andet skal kortlægge, hvor mange landmænd, der er interesseret i at bidrage med gylle til anlægget, og desuden bliver det nødvendigt at undersøge, hvilke ressourcer, der er i regionen, og som kan anvendes til biogasproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Forprojektperioden løber et halvt til trekvart år frem. Derefter skal vi dimensionere anlæggene, og vi skal have fundet et udgangspunkt for de økonomiske beregninger, og desuden skal der tages stilling til, hvad anlæggene skal kunne, siger Peter Jørgensen.

Han åbner for, at det også kan blive aktuelt at placere anlæg i yderdistrikterne, selv om en sådan placering isoleret set ikke er rentabel. Men Peter Jørgensen fastslår, at det er filosofien om Djursland, som ét samlet næringsstofområde, der er en væsentlig parameter i den sammenhæng.

- Man skal se på den samlede økonomi for hele Djursland, hvis man etablerer anlæg i yderdistrikterne. Selv om et sådant anlæg økonomisk set ikke er en sund investering, er det måske fornuftigt alligevel, fordi man skal se på, hvad Djursland får ud af anlæggene samlet set, påpeger Peter Jørgensen.

Afregningspriserne

Planerne om tre-fire biogasanlæg på Djursland har de seneste uger fået ekstra meget rygvind fra politisk side. Efter lang tid med uafklarede afregningspriser for el er man politisk nået til enighed om en afregningspris på 60 øre, og det er et gunstigt udgangspunkt for etablering af biogasanlæggene.

- De nye afregningspriser gør det langt lettere at gå videre med projektet – af to grunde. Nu er der afklaring på elprisen, og det gør, at vi har noget at regne ud fra. Desuden er vi garanteret 60 øre de næste ti år, og det er bedre end den tidligere foreslåede model, siger Peter Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han fastholder dog, at fremtidige ejere af det foreslåede biogasanlæg ikke skal forvente et stort afkast med den nye afregningsmodel.

- Jeg håber på en rimelig økonomi i de her anlæg, men man skal nok ikke forvente mere end en nul-løsning, vurderer Peter Jørgensen.

Han peger dog på, at det ikke er økonomien, man skal fokusere på, men hvilke effekter etablering af biogasanlæg medfører.

- Vi kan fjerne næringsstoffer fra de miljøfølsomme områder. Desuden giver biogasanlæg bedre muligheder for landmændene, der i henhold til harmoniseringsreglerne kan udvide deres bedrifter. :