Abonnementsartikel

Antallet af ansøgninger om hektarstøtte er faldet med 5,6 procent

Udviklingen i retning af færre og større bedrifter fortsætter. Færre landmænd har søgt hektarstøtte i år, hvor antallet af ansøgninger er faldet med 5,6 procent, men arealet er stort set uændret. Det oplyser Fødevareministeriet.

De seneste to år har faldet i ansøgninger været på gennemsnitligt 4,5 procent pr. år. 48.600 landmænd har søgt hektarstøtte til marker med korn, oliefrø, bælgsæd, oliehør, spindhør, hamp og til braklagte arealer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hektarstøtte er en del af EUs landbrugspolitik, og tilskuddet er finansieret af EU. Tilskuddet er på cirka 2.450 kroner pr. hektar, og der er mulighed for at give tilskud til i alt 2.018.600 hektar i Danmark.

Ansøgning på nettet

14.800 landmænd har valgt at udfylde ansøgningen på internettet. Derved bliver ansøgningen kontrolleret for en række fejl. Det giver ifølge Fødevareministeriet bedre mulighed for at udfylde en fejlfri ansøgning, og letter samtidig den efterfølgende sagsbehandling. De data, man indtaster i sit ansøgningsskema, bliver nemlig brugt direkte i Fødevaredirektoratets elektroniske sagsbehandlingssystem.

Ansøgningerne giver samtidig et præcist billede af, hvad der bliver dyrket.

En foreløbig opgørelse viser et markant fald i arealet med vårbyg på op mod 20 procent til i alt cirka 580.000 hektar. Til gengæld er arealet med vinterafgrøder af hvede, raps og byg samlet set øget næsten svarende til faldet i vårbyg.

Den tidlige høst efterfulgt af godt vejr til markarbejde i sensommeren og efteråret 2002 gav gode muligheder for at så vinterafgrøder på markerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da udbyttet af vinterafgrøder er større end vårafgrøder, må der alt andet lige forventes en større høst i 2003 end i 2002, oplyser Fødevareministeriet.

800 landmænd har indsendt ansøgning om hektarstøtte for sent, og det overrasker Direktoratet for FødevareErhverv. Konsekvensen er nemlig, at de mister en del af støtten.

Udbetaling af hektarstøtte for høsten 2003 skal finde sted i tiden fra 23. november 2003 til 31. januar 2004. Hvert år udbetaler direktoratet omkring fem milliarder kroner i hektarstøtte.