Flemming Lauritzen har sammen med Birgit Lisgaar stiftet firmaet NutriDoc (ernæringsdokumentation), som har sat sig for blandt andet at sælge rådgivning til firmaer, der vil leve op til myndighedernes krav, men som ikke har kapaciteten til at følge med.

Grundlaget for virksomheden er, at mange fødevareproducenter dagligt modtager nye bekendtgørelser, regler om grænseværdier, oplysninger om lovændringer og diverse skrivelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er vitalt at tilpasse produktionen efter de mange ændringer for at øge fødevaresikkerheden og undgå skandaler.

Sundt potentiale

Ifølge Flemming Lauritzen er firmaets forretningsmodel blevet afprøvet i tre måneder på Agro Business Parks innovationskontor, og den har vist sig at have et sundt potentiale.

Årsagen til det mulige forretningsgrundlag er ligetil.

- Mange virksomheder mangler i deres organisation et system, der kan håndtere myndighedskravene på området for fødevaresikkerhed, mener Flemming Lauritzen, der blandt andet har arbejdet med myndighedskrav gennem 13 års ansættelse hos KFK.

Medstifteren Birgit Lisgaar har erfaring på området gennem sit tidligere job som salgschef i det franske firma Adisseo, der handler med aminosyrer og vitaminer til foderstofbranchen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Besparelser

NutriDoc har foreløbig valgt at begrænse sit arbejdsfelt til en række afgrænsede områder. Man vil tage hånd om årlige indberetninger og ændringsindberetninger i henhold til registreringsbekendtgørelsen. Blandt andet håndtering af for- og foderblandinger og tilsætningsstoffer samt tilsætningsstoffer og animalsk protein.

På økologiområdet vil man stå for diverse indberetninger og registreringer, afvigelseshåndtering, rengøringsprogrammer etc.

Registrering af import og eksport af vegetabilske og animalske fodermidler er et andet erklæret forretningsfelt for NutriDoc.

Flemming Lauritzen og Birgit Lisgaar vil ligeledes kunne hjælpe med opdateringer i Plantedirektoratet, CVR-registret og godkendelse af produktion og salg af foderlægemidler, herunder hjælp til udarbejdelse af Standard Operation Procedures.

Endelig vil man rådgive folkene bag projekter, som kan modnes til kommercialisering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konkrete eksempler

Som eksempel på et råd fra NutriDoc, som kan hjælpe et firma på vej, nævner Flemming Lauritzen følgende:

- Foderstofbranchen får jævnligt tjekket, om deres ting er i orden, og ofte finder myndighederne noget, som skal bringes i orden.

- Så sidder der en stakkel på et kontor hos foderstoffirmaet og får tingene bragt i orden, men han er stadig usikker, da han ikke i det daglige arbejder i detaljer med de regler, som han søger at leve op til.

- Så kommer der en eller anden bekendtgørelse eller ny lov, og det opdager firmaet måske ikke, og dermed lever man ikke længere op til myndighedskravene. Det er hér, vi kan gå ind og hjælpe for eksempel med et abonnement, der opdaterer kunderne med hensyn til nye regler og love, påpeger Flemming Lauritzen.

Flemming Lauritzen mener, at mange fødevareproducenter med råd fra NutriDoc langt hen ad vejen kan undgå at rende ind i problemer med myndighederne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han slår samtidig til lyd for, at rådgivning er vigtig for at sikre fødevaresikkerheden, og han mener, at branchen allerede er kommet langt.

- Der eksisterer allerede i dag en vis gennemsigtighed på fødevareområdet. Det er naturligvis beklageligt, at der kommer fødevareskandaler. At man har kunnet finde årsagen til fødevareskandaler, synes jeg derimod, er en succes. Man skal ikke være så naiv at tro, at man helt har kunnet undgå disse ting. Men man kan af og til diskutere hastigheden, hvormed man har fulgt op på forholdene, siger Flemming Lauritzen.

Til udlandet

Med baggrund i stifternes arbejdsmæssige erfaring er det lykkedes dem at slå igennem i udlandet.

- Vi har fået kunder i butikken - også fra udlandet, siger Flemming Lauritzen.

Han fortæller, at NutriDoc opererer på det europæiske marked hvor der kun er få konkurrenter som har slået sig ned på at rådgive om fødevaresikkerhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rådgivning til udenlandske firmaer adskiller sig ikke i nævneværdig grad fra råd til danske firmaer, mener Flemming Lauritzen.

- Der er selvfølgelig nogle administrative forskelle, og dem vi ikke kender i forvejen, skal vi nok lære os, understreger Flemming Lauritzen, der dagligt modtager og læser meget for at holde sig ajour med de seneste myndighedskrav.