Efter halvandet års arbejde har Retssikkerhedskommissionen udsendt sin betænkning til Justitsministeren om retssikkerhed i forbindelse med offentlige kontrol- og tilsynsbesøg hos private og virksomheder.

Landbrugsraadet, der har deltaget i Kommissionens arbejde, kan fuldt ud tilslutte sig betænkningen, der lægger op til en række tiltrængte retssikkerhedsmæssige opstramninger i forbindelse med myndighedernes kontrolindgreb.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Landbrugsraadet lægger især vægt på forslaget om skriftlig varsling og begrundelse forud for myndighedernes kontrol- og tilsynsbesøg. Det gør det muligt at forberede besøget, så man kan give kontrollanten en hensigtsmæssig modtagelse og indpasse kontrolbesøget i arbejdsdagen på virksomheden eller landbruget, siger juridisk konsulent Kirsten Dybvad Mikkelsen, der har repræsenteret Landbrugsraadet i Retssikkerhedskommissionen.

- På grund af kommissoriets begrænsning har Retssikkerhedskommissionen desværre ikke kunnet forholde sig til en række andre relevante retssikkerhedsmæssige problemstillinger. Det gælder blandt andet den udendørs kontrol og de omfattende EU-lovhjemlede kontrolbesøg. Det kunne desuden have været nærliggende at se på retssikkerhedsproblemstillingerne i forbindelse med udstedelse af administrative bøder, objektivt ansvar mv. Disse områder er desværre heller ikke omfattet af Kommissionens analyse, siger Kirsten Dybvad Mikkelsen.

Landbrugsraadet anbefaler derfor regeringen at have disse områder i erindring i forbindelse med de videre overvejelser om retssikkerhedsfremmende tiltag.