Abonnementsartikel

Antallet af personer med jordbrug som hovedbeskæftigelse fortsætter med at falde

I begyndelsen af 2002 havde 80.200 personer deres hovedbeskæftigelse i jordbruget. Det er 1.200 færre end samme tid året før, hvilket svarer til et fald på 1,5 procent. Det oplyser bladet Statistik Nyt fra Dansk Landbrug.

Nedgangen er en fortsættelse af de senere års tendens med kraftigere nedgang i beskæftigelsen, end tilfældet var i 1990´erne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af de 80.200 beskæftigede var 11.200 tilknyttet gartnerier og planteskoler. Af de resterende 69.000 personer var der flest beskæftigede på planteavlsbrug (30.400) og kvægbedrifter (15.500).

Andelen af lønmodtagere varierer stærkt mellem de forskellige bedriftstyper. For planteavlsbrug og kvægbrug udgør andelen af lønnet arbejdskraft kun godt en fjerdedel af det samlede antal beskæftigede. I svinebruget er der derimod overvægt af lønmodtagere.

Der er flest beskæftiget i landbruget i Nordjyllands Amt med 10.200 personer efterfulgt af Ringkøbing Amt med 8.100 beskæftigede. Bornholm har færrest. Her har knap 1000 landbruget som hovederhverv.