Den bedste bøf kommer fra en malkeko - og ikke kødrace-kvæg. Det er resultatet af flere forsøg på Slagteriernes Forskningsinstitut, hvor man har sammenlignet spisekvaliteten af Hereford, Limousine, Simmentaler, Rød Dansk Malkerace og SDM-Dansk Holstein. Det skriver Kødbranchens Fællesråd

Sammenligningen er foretaget på bøffer fra dyr der var lige gamle og i samme foderstand. Desuden var de blevet slagtet og tilberedt under samme betingelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Marginal forskel

Forsøgene på Slagteriernes Forskningsinstitut har alle konkluderet, at der med samme alder, fedningsgrad og behandling ikke er den store forskel på kødets mørhed uanset racen.

I en undersøgelse blev tyndstegsbøffer af kviekød fra RDM og SDM sammenlignet med bøffer fra Jersey og kødracer. Resultatet viste, at almindelige forbrugere næppe kunne smage forskel, men at der reelt var en lille forskel rent statistisk til fordel for malkeracerne

Overordnet set var kødet af uhyre fin kvalitet for alle racer. Jersey viste sig at have det møreste kød.

Den afgørende håndtering

Slagteriets håndtering af slagtekroppene er af afgørende betydning for kødkvaliteten.

Den danske kvægbranche har udviklet et kvalitetskoncept, Kvali-Ox, der omfatter en skånsom behandling og nedkøling af slagtekroppen for at forhindre, at kødet trækker sig sammen og bliver hårdt. dertil kommer modning af bagkødet i 16 dage ved fire grader eller 21 dage ved to grader.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Man har efterfølgende sammenlignet kød behandlet efter Kvali-Ox-konceptet med standardmetoden, hvor kødet modnes i syv dage. Ikke overraskende var kødet slagtet efter Kvali-Ox-konceptet det bedste.