Abonnementsartikel

Mariann Fischer Boel er positivt stemt over for kompromisforslag om landbrugsreform, der fastholder en afkobling af den direkte støtte

Dét forslag, som det græske formandskab sammen med Kommissionen præsenterede onsdag morgen for EUs landbrugsministre, mener Marianne Fischer Boel er fornuftigt.

Forslaget fastholder hovedprincipperne i Kommissionens oprindelige forslag, nemlig en markedsorientering gennem afkobling af den direkte støtte og prisfald på udvalgte produkter samt principperne om at overføre midler til landdistrikterne og cross compliance, hvor støtten gøres afhængig af opfyldelse af krav om miljøhensyn, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det fremlagte kompromis er på mange måder et fornuftigt udspil, der vil medføre en mere markedsorienteret og bæredygtig landbrugsproduktion.

- Rådets medlemmer har hele tiden haft meget forskellige ønsker til en reform af den fælles landbrugspolitik, og det er indlysende, at et kompromis indebærer, at intet land får alle sine ønsker opfyldt.

- I spørgsmålet om afkobling er der lagt op til en fleksibel model, der giver mulighed for at tage hensyn til enkelte lande og sektorer, siger Mariann Fischer Boel.

Forslaget opererer således med mulighed for 75-100 procent afkobling for afgrøder og 70 procent afkobling for animalsk produktion samt en vis fleksibilitet med hensyn til fordeling af den koblede støtte svarende til 30 procent.

- Vi befinder os stadig i en forhandlingsproces, hvor mange af de centrale spørgsmål fortsat er i spil, så vi ved endnu ikke, hvilke ændringer der vil komme, før vi ser det endelige kompromis, siger Mariann Fischer Boel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Centrale punkter

De centrale elementer i landbrugspolitikken som Danmark tillægger stor betydning er: