Abonnementsartikel

Landmandskunderne falder i antal, men rådgivningscentrene har haft held til at opsøge og finde andre arbejdsopgaver

At landmændenes antal bliver mindre år for år er indiskutabelt. Det stiller krav til rådgivningscentrene om at skære i omkostninger eller finde nye områder for indtjening.

En statistik fra Landskontoret for Driftsøkonomi viser, at centrene i nogen grad har formået at opsøge alternative indtjeningskanaler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mens antallet af udførte landbrugsregnskaber er faldet 3,6 procent fra 2001 til 2002, har revisorerne udbygget andelen af regnskaber for andre virksomheder. Det er oftest tale om virksomheder, som for eksempel maskinstationer, vognmænd og håndværkere.

I 2001 udførte de forskellige rådgivningscentres regnskabskontorer regnskaber for 2.378 andre virksomheder. Det er et mindre fald i forhold til året før.

I 2002 havde centrene til gengæld en massiv fremgang, idet der i alt blev udarbejdet 2.472 regnskaber for andre virksomheder.

Flere farmsekretæropgaver

Opgørelsen fra Landskontoret for Driftsøkonomi afslører også, at regnskabskontorerne fortsat har held med at sælge ydelser i form af farmsekretæropgaver, hvor en medarbejder fra et regnskabskontor udfører det løbende regnskabsarbejde ude hos landmændene.

I 2001 benyttede 3.223 landmænd sig af farmsekretærordningen, og det var en fremgang på næsten 400 landmænd i forhold til 2000. Sidste år steg antallet af den rådgivningsdel igen og nåede op på 3.495 landmænd.