Abonnementsartikel

Vestjyllands Andel fik et overskud på 22,6 millioner kroner efter sit første år

Vestjyllands Andel er dannet af en fusion mellem Skjern Å Andel og RAG i 2002, og virksomheden overtog desuden en del af KFK.

I den nye virksomheds første driftsår blev omsætningen 672 millioner kroner, hvilket gav et overskud på 22,6 millioner. kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er et resultat, som forretningsfører Carsten Lauridsen og formanden Leif Haubjerg er meget tilfredse med.

- Det har været meget vigtigt for os at kunne vise et godt resultat det første år, så det har givet os et godt grundlag for fremtiden, påpeger de begge.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udloddes cirka 12 millioner kroner til andelshaverne, mens der afsættes cirka 10 millioner kroner til konsolidering af foreningens egenkapital.

- I betragtning af de omstruktureringer, der har været i forbindelse med fusionen og flytning af personale og hovedkontor til KFKs bygninger i Ringkøbing er Vestjyllands Andel kommet godt fra start. Foreningen er ved at være én enhed nu, som medlemmerne bakker godt op om, og der har da også været en medlemstilgang på cirka. 300 over det seneste halve år, så medlemstallet nu er på cirka 2.700, siger Leif Haubjerg.

Valg af repræsentantskab

Ifølge Leif Haurberg vil det næste år dreje sig om at få kørt medlemsindflydelsen i stilling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På generalforsamlingen skal der vælges et repræsentantskab på 75 personer, der skal repræsentere de forskellige kredse, som foreningen dækker. Det samme gælder bestyrelsen.

Foderproduktionen i det seneste år har været på cirka 260.000 ton og forventes at blive på cirka 300.000 ton i det næste regnskabsår.