Abonnementsartikel

Plantedirektoratet har givet en generel tilladelse til brug af fire organiske syrer til ensilering af økologisk grovfoder

Plantedirektoratet giver nu tilladelse til at bruge mælkesyre, myresyre, propionsyre og eddikesyre til ensilering af økologisk grovfoder og vådt/umodent korn.

Baggrunden for den generelle tilladelse er, at Plantedirektoratet ikke kan vurdere den konkrete vejrsituation hos den enkelte økologiske landmand, og derfor giver en generel tilladelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Direktoratet mener også, at ensilering af vådt/umodent korn er dækket under ensilagebegrebet.

- Det skal dog understreges, at ensileret mejetærsket korn ikke betragtes som grovfoder, meddeler Plantedirektoratet.

Reglerne fremgår af rådsforordning 2092/91, bilag I, del B, nr. 4.17., jf. bilag II, del D, nr. 3.1, hvoraf det fremgår:

"Når vejforholdene ikke tillader tilstrækkelig gæring, kan kontrolmyndigheden eller -organet tillade anvendelse af mælkesyre, myresyre, propionsyre og eddikesyre i ensilageproduktion."

Ønsker ændret formulering

Direktoratet vil arbejde for at formuleringen i forordningen ændres, så den bliver mere hensigtsmæssig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forslaget vil ifølge direktoratet også bestå i at udstrække brugen af mælkesyre, myresyre, propionsyre og eddikesyre til alle økologiske foderstoffer, da direktoratet mener, at det kan være hensigtsmæssigt som konserveringsmetode til blandt andet frisk mælk og naturlige vitaminkilder.

Der er tilsyneladende tale om et spørgsmål, som for tiden optager især maskinstationer og maskinhandlere.

De henvender sig til Landscentret, Økologi for at høre nærmere om reglerne for brug af ensileringsmidler i økologisk produktion. De fleste henvendelser drejer sig ifølge Landscentret om crimpning af korn, som ifølge Landscentrets vurdering breder sig i stor stil.

For at afklare de mange spørgsmål, har Landscentret udsendt en økologiafklaring på LandbrugsInfo.