Abonnementsartikel

Fødevareministeren tvinges til at stemme imod GMO-forslag. Folketingets alternative GMO-flertal vil forsøge at opretholde GMO-stoppet uanset vedtagelse i EU

Det alternative GMO-flertal tvinger fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) til at stemme imod forslaget om sporing og mærkning af genmodificerede organismer i fødevarer og foderstoffer, som er på landbrugsministrenes rådsmøde 22. og 23. juli.

Mariann Fischer Boel beklager, at flertallet ikke vil give landmænd mulighed for at vælge/fravælge for eksempel genmodificeret soja eller majs. Mærkningsreglerne bliver dog gennemført, hvis et flertal af EU-landene stemmer ja i næste uge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det alternative GMO-flertal udgøres af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten.

De ønsker at opretholde det såkaldte moratorium, som blokerer for tilladelser til at udsætte GMO-afgrøder. En vedtagelse af EU-kommissionens GMO-forslag betyder, at moratoriet fjernes. Det andet EU-forslag er udsætningsdirektivet, som er miljøminister Hans Chr. Schmidts (V) ansvar.

- Justitsministeriet siger, at der vil være problemer med at opretholde moratoriet fra dansk side, fordi moratoriet er en politisk beslutning, siger Mariann Fischer Boel.

Nej til hver enkelt ansøgning

Ritt Bjerregaard (S) og Keld Albrechtsen (EL) siger, at moratoriet fortsat skal gælde. I givet fald må Danmark finde alliancepartnere og udgøre et blokerende mindretal i hver enkelt sag om GMO-tilladelse. Med andre ord vil det alternative GMO-flertal fortsætte kampen mod gensplejsede afgrøder fra sag til sag, fra ansøgning til ansøgning.

Kort før sommerferien vedtog Folketinget en blød udgave af Enhedslistens beslutningsforslag om opretholdelse af GMO-stoppet, som et mindretal bestående af Venstre, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti stemte imod.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Keld Albrechtsen bebuder et nyt beslutningsforslag om at opretholde GMO-stoppet i praksis, hvis EU-forslagene vedtages.

Erstatningsregler er ikke på plads

Ritt Bjerregaard begrunder det konkrete nej med det uafklarede spørgsmål om erstatning ved GMO-forurening. Hun afviser, at det skal løses over finansloven.

- Vi er nødt til at vide, hvem der skal bære erstatningerne. Ministeren har gjort en stor indsats, men jeg er ikke enig med hende i, at skatteyderne skal betale, siger Ritt Bjerregaard.

- Det er nødt til at være baseret på forsikringsordninger, dvs. det er dem, der vil af med det pågældende produkt, som må tegne en forsikring og betale, hvis der sker noget. Det er man ikke meget for i EU, og derfor presser vi meget for at få lavet sådanne ordninger, fortsætter Socialdemokratiets fødevareordfører.

- En forsikringsordning er det mest reelle, for så får man en direkte stillingtagen til risikoen, tilføjer Ritt Bjerregaard. Gebyr på forsikringerMariann Fischer Boel mener, det vil tage for lang tid at vente på EU-erstatningsregler. Hun forbereder derfor et lovforslag med en eller anden form for branchebetalt ordning. - Jeg vil sondere muligheden for at finde løsningsmodeller, men jeg tror ikke, der vil være forståelse for, at statskassen betaler, og det vil heller ikke være mit udspil, siger Mariann Fischer Boel. En af mulighederne er et gebyr på forsikringer eller at øremærke eksisterende afgifter til erstatning for GMO-skader.