Abonnementsartikel

Miljøministeriet har i en årrække undersøgt, hvordan det går med miljøet ved at følge nogle indikatorer, og de viser en retning mod mere bæredygtighed

På en række områder viser Miljøministeriets indikatorer, at vi har en udvikling mod større bæredygtighed. Det fremgår af ministeriets nye såkaldte indikationsrapport, der udsendes hvert år.

Siden 1990 er landbrugets udledning af næringsstoffer faldet med 25 procent. Samtidig bruger landbruget mindre mængder af sprøjtegifte, og markerne sprøjtes ikke så ofte som for 10 år siden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Siden 1999 har stigningen i landbrugets bruttoværditilvækst desuden været større end energiforbruget.

- Dermed er landbruget inde i en udvikling, hvor den økonomiske vækst ikke medfører en tilsvarende øget vækst i de negative miljøpåvirkninger. Centrale målsætninger i bl.a. vandmiljøplanerne, Handlingsplanen for Bæredygtigt Landbrug og Pesticidhandlingsplanen er dermed nået, konkluderes det i rapporten.

Heri fremhæves det også, at grundvandsforbruget er reduceret med næsten 40 procent gennem de seneste 10 år.

Behov for særlig indsats

- Det er glædeligt, at indikatorerne viser en positiv udvikling mod mere bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre på en lang række områder, siger underdirektør i Miljøstyrelsen, Karsten Skov.

- Men rapporten peger samtidig på områder, hvor der er behov for en særlig indsats for at tilpasse vores forbrug og produktion, så miljøet påvirkes mindre, og ressourcerne udnyttes bedre. Det gælder f.eks. sektorernes affaldsproduktion, hvor der fortsat er behov for at nedbringe problemerne med de miljøbelastende stoffer gennem en øget kvalitet i affaldsbehandlingen. Der arbejdes netop nu på en ny strategi for området, der ventes klar i løbet af efteråret, siger Karsten Skov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rapporten med titlen Natur og miljø 2002 - udvalgte indikatorer kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk eller rekvireres gratis hos Miljøministeriets informationscenter på 32 66 02 00.