Abonnementsartikel

Der er stor forskel på fodereffektivitet mellem kvægbedrifter - det er udslagsgivende i produktiviteten

Fodereffektivitet er meget væsentlig, når man skal vurdere en kvægbedrifts produktivitet.

Data fra Studielandbrugene viser stor variation i fodereffektiviteten mellem besætningerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gennemsnittene for dårligste og bedste fjerdedel af besætningerne er en foderefffektivitet på henholdsvis 80 og 92 procent.

Tallene fra studielandbrugene viser også stor forskel i produktivitet, hvor den bedste gruppe producerede 20 procent mere mælk pr. udfodret FE end den dårligste gruppe.

Sammenhæng

Et forskningsprojekt ved DJF forsøger at gennemskue produktivitet på en bedrift ud fra besætningens traditionelle produktionsoplysninger.

Foderniveauet har en klar virkning på fodereffektiviteten, viser forskningsprojektet.

Derimod fandtes ingen betydelige sammenhænge mellem fodereffektiviteten og en række andre forhold som mælkeydelse, sygdomsfrekvens, foderration og produktions- eller staldsystem i de enkelte forsøgsbesætninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foderniveauet kunne dog kun forklare omkring to tredjedele af den nævnte variation. Det understreger, at fodereffektiviteten er sammensat af flere faktorer.

Omvendt proportionalitet

Fodereffektiviteten falder med stigende foderniveau som en konsekvens af det aftagende merudbytte, men derudover er der en større risiko for uharmoniske foderrationer ved høje foderniveauer.

DJF konkludere, at det ved optimering på en bedrift er afgørende at kende fodereffektiviteten. Dermed er det muligt at estimere, om et eventuel højere foderniveau vil resultere i en betydende produktivitetsstigning.